Nyhetsbrev 1: 2017 – Förslag till en bättre bostadsrätt

Mina kommentarer till bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Här presenteras mina kommentarer och ett antal förslag till konsumentförbättringar inom bostadsrätten.

Läs mer här

Se hela bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Läs mer här