Nyhetsbrev 1: 2018 – Om förvaltningstjänsten AAbrf.se

Fastitia lanserar tjänsten AAbrf.se för kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Där bostadsrättsföreningens styrelse nu, utan att blanda in olika externa aktörer, själva enkelt kan kvalitetsgranska sin verksamhet och få hjälp att bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening. Att en bostadsrättsförening upplevs som affärsmässig och kostnadseffektiv, är särskilt viktigt nu, då bostadsrättsköparen får en allt starkare förhandlingsposition på bostadsrättsmarknaden.

AAbrf.se är en helt ny tjänst som hjälper bostadsrättsföreningens styrelse med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling för att kunna få rätt kvalitet, rätt ekonomi och rätt information inom hela verksamheten och bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening för både medlemmar, bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare och banker samt övriga aktörer inom bostadsrättsföreningens intressentmodell.

SKA DU KÖPA EN BOSTADSRÄTT INOM KORT? Gör då först en riktigt genomtänkt analys av bostadsrättsföreningen, innan du skriver på ett kontrakt. Se mer om detta på Boanalys.se

Vill man idag som konsument köpa en bostadsrättslägenhet och då kunna göra ett genomtänkt och ett privatekonomiskt smart köp av en bostadsrätt, så bör man undvika att köpa olika ”snabbfixtjänster” som analyserar bostadsrättsföreningens årsredovisning (externredovisning) för några 10-tals kronor. Då dessa analyser ofta är baserade på både gammal och/eller ofullständig information om bostadsrättsföreningen. Oftast finns denna information redan med i bostadsrättsföreningens årsavgifter som de är idag. Det som är intressant att veta är ju vad som kommer att ske med årsavgifterna dagen efter att du har skrivit på kontraktet.

Fråga dem om de kan garantera att denna tjänst du köpt ger dig någon form av garanti för att denna analys minskar eller undantar din undersökningsplikt för analys av själva bostadsrättsföreningen d v s finns det någon form av skadeståndsrätt gentemot dem om deras information till dig, skulle visa sig vara väsentligt fel? Fråga banken och mäklaren om detta med om det är viktigt för dig, innan du skriver på ett kontrakt.

Boanalys.se är tjänsten när du ska köpa bostadsrätt på ett privatekonomiskt smart sätt

Tänk på att du själv aktivt måste agera och göra den analys av bostadsrättsföreningens ekonomi som krävs av dig som köpare idag, enligt undersökningsplikten. Denna undersökningsplikt vid köp av bostäder är inte heller helt tydlig och konsekvent och tenderar att bli mer otydlig och i en tvist än mer osäker nu när det gäller fel vid köp av  bostadsrätt då man man måste skilja på köp av nyproduktion, ombildningar utan hyresgäster, ombildningar med hyresgäster, ägarlägenheter och vid köp av bostadsrättslägenheter i befintliga bostadsrättsföreningar.

Gå in på Boanalys.se, och testa denna unika analystjänst av en bostadsrättsförening (som med några minuters egen tid från dig och gratis) snabbt ger dig den aktuella bostadsrättsföreningens sannolika framtida ekonomiska utveckling och hur årsavgiften kan komma att förändras och på så sätt kan du själv nu välja om den bostadsrättsföreningen är nåt för dig att investera ditt eget eller bankens kapital i eller inte?