Nyhetsbrev 2: 2018 – Kvalitetssäkrad bostadsrätt

Analystjänsten AAbrf.se även bra för hyresfastigheter och fastighetsbolag

Fastitias nya tjänst AAbrf.se som hjälper bostadsrättsföreningar med att kunna kvalitetssäkra sig själva samt med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling kan till stora delar även användas för att kvalitetssäkra hyresfastigheter och fastighetsbolag.

Läs mer