Nyhetsbrev 3: 2018 – Varudeklarerad bostadsrätt?

Ett krav på varudeklaration på begagnade bilar har nu införts. Bör det kanske även införas ett krav på varudeklaration för bostadsrättsföreningar?

Bör det kanske också införas ett Bäst före datum på bostadsrättsföreningens årsredovisning, då en årsredovisnings information kan vara upp till ca  1,5 år gammal, vilket leder till att externa aktörer (utanför styrelsen) som t ex medlemmar, köpare, mäklare och banker kan komma att göra en bedömning av bostadsrättsföreningen baserad på ganska gammal information? Det kanske även tydligt ska framgå vem som har upprättat bostadsrättsföreningens årsredovisning och vilken läsargrupp man ser som sin kund?

Konsumentverket och branschorganisationen Motormännens riksförbund MRF har från och med den 1 november 2018 infört ett krav på varudeklaration på begagnade bilar.

Läs mer om varudeklaration för bilar här

Bör man kanske även införa ett krav på varudeklaration av bostadsrättsföreningar? Denna varudeklaration bör då utgå från de faktorer som är viktiga för en konsument/köpande styrelse att få vetskap om inför ett köp av bostadsrätt i en nyproducerad bostadsrättsförening. Här är ett exempel på ett första utkast till en modell för hur en varudeklaration av bostadsrättsföreningar vid nyproduktion skulle kunna se ut.

Se ett exempel på en varudeklaration för bostadsrättsföreningar vid nyproduktion

När det gäller befintliga bostadsrättsföreningar, så bör modellen för varudeklaration istället ha en viss justering av utformningen, där man mer fokuserar på själva förvaltningen, utifrån ett kvalitets och värdeskapande perspektiv med medlemmarnas ekonomiska intresse i fokus.

AAbrf.se är ett exempel på en varudeklaration av en bostadsrättsförening

 

Vill du köpa en bostadsrättslägenhet på ett privatekonomiskt smart sätt?

Se hur man i styrelser ska analysera och skapa mervärden i bostadsrättsföreningar på tjänsten AAbrf.se och hur en konsument bör agera för att köpa rätt bostadsrätt på tjänsten Boanalys.se själva analysen, ser du där under knappen för Föreningens ekonomi

Innan du skriver på ett köpekontrakt för en bostadsrätt, bör du även tillsammans med banken och/eller mäklaren göra en riskanalys av den aktuella bostadsrättsföreningen och dess sannolika framtida ekonomiska utveckling. Då din undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt även gäller fel och brister i själva bostadsrättsföreningen d v s dess mark, byggnad, förvaltning, ekonomi och övrig verksamhet. Om din bankkontakt eller mäklaren inte tycker att detta är nödvändigt? Hänvisa dem då till dessa båda tjänster AAbrf.se och Boanalys.se .