Nyhetsbrev 4: 2018 – Skattefrågan del 1

Ett förslag till en ny modell för räntebidrag vid bolån

Då diskussionen om räntebidragens andel i problemen på bostadsmarknaden, ständigt fortgår, så har jag nu tagit fram ett första utkast till en justering av räntebidraget vid bolån, utan att det ska behöva drabba vanligt folk i någon större omfattning.

Det överskott som detta förslag skulle kunna ge staten skulle därför kunna användas till olika reformer för att skapa en bostadsmarknad i balans samt ge hjälp till personer som vill in på den s k ägandemarknaden och även kunna ge stöd för forskning och tjänsteutveckling samt produktutveckling inom området.

Inom denna besparing för staten och samhället kanske det även skulle kunna gå att starta ett ”statligt” bostadsbolag som bygger där marknadens aktörer inte vill, men där behovet finns. Man förvaltar sedan dessa fastigheter tills dess att marknadsvärdet överstiger  den aktuella produktionskostnaden, då ska man sälja dessa fastigheter.

Se mitt förslag till ny modell för räntebidrag vid bolån här

Skrev ett förslag till Finansdepartementetom hur man borde förändra modellen för uttag av fastighetskatt som publicerades i tidningen Egnahemsägaren 2003. Det är väl ganska snarlikt den modell som senare infördes dock missade man här att justera för de olika geografiska marknadsfaktorer som jag ville få med.

Se mitt förslag till ny fastighetsbeskattning här