Nyhetsbrev 1: 2019 – Skattefrågan del 2

Se mer om hur man bör hantera den nu aktuella frågan om skatter i mitt nyhetsbrev 4:2018

Jag skulle gärna vilja se att man återaktiverar försäljningsskatten till hur det var förut dvs hur länge innehavet har varit. Har man haft en bostad i mer än 5 år sker ingen skatteeffekt på en eventuell vinst

  •  4-5 år 25 % av vinsten tas upp till beskattning
  •  3-4 år 50 % av vinsten tas upp till beskattning
  •  2-3 år 75 % av vinsten tas upp till beskattning
  •  0-2 år 100 % av vinsten tas upp till beskattning