Nyhetsbrev 1: 2020 Incitamentsbaserat ränteavdrag på bolån?

Nytt förslag för ränteavdrag på bolån: Incitamentsbaserat ränteavdrag?

Här kommer ett förslag om ett möjligt incitamentsbaserat ränteavdrag på bolån. Där ränteavdraget kopplas till hur mycket som bolånetagaren har amorterat under året på sitt bolån. Där bankerna i samband med deklarationen skickar in ett kontrollbesked till skatteverket med dessa uppgifter.

Man tar helt enkelt bort det schablonbaserade ränteavdraget och inför detta.

  • Den som under året har amorterat 3,0 % på sitt bolån eller mer får göra ett ränteavdrag med max 30 %.
  • Den som under året har amorterat mellan 2,0 – 2,9 % får göra ett ränteavdrag med 20 % eller upp till 29 %
  • Den som under året har amorterat mellan 1,0 – 1,9 % får göra ett ränteavdrag med 10 % eller upp till 19 %
  • Den som under året har amorterat mellan 0,1 – 0,9 % får göra ett ränteavdrag med 1 % eller upp till 9 %
  • Den som under året inte har amorterat mindre än 0,1 %, får heller inte göra något ränteavdrag.

Sen bör man sannolikt ha en viss anpassning för t ex förstagångsköpare, studenter, pensionärer och sjukskrivna.

Se mer om skatter och andra förslag till kvalitetsförbättringar inom boendet i tidigare nyhetsbrev här nedan.