För bostadsrättsföreningens medlemmar och köpare

Så här kan du göra din förening mer attraktiv att bo i

Här kommer du som är medlem i en bostadsrättsförening inom kort att få mer information om hur du som medlem kan medverka till att göra er bostadsrättsförening mer attraktiv att bo i och för en köpare mer attraktiv att investera i. Läs detta dokument där vi lyfter fram olika faktorer som kännetecknar en välskött och attraktiv bostadsrättsförening.

Läs mer

Analysera din bostadsrättsförenings ekonomiska status

Vill du veta hur din bostadsrättsförenings ekonomiska status och fastighetens underhållsbehov ser ut t ex inför årsstämman? Eller hur en köpare bedömer er bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv? Gå då in på boanalys.se som är en av oss utvecklad konsumenttjänst som riktar sig till den som ska köpa bostadsrätt och som vill göra en riktigt genomtänkt och privatekonomiskt bra bostadsrättsaffär.

Läs mer