Ombildning till bostadsrätt för fastighetsägare

Är du en bostadsutvecklare eller en byggherre men nu av olika skäl råkar sitta med osålda bostadsrättslägenheter?

Kontakta då oss så hjälper vi er att skapa en tydligare och bättre bild av den aktuella bostadsrättsföreningen för dina köpare och din bank och mäklare. Vi kan tillsammans titta på hur man kan förbättra olika faktorer inom själva bostadsrättsföreningen och genom olika åtgärder skapa en ökad attraktivitetsfaktor för de köpare / konsumenter som ska bo i och hantera den kommande förvaltningen av bostadsrättsföreningen samt se till att den blir så enkel, professionell, affärsmässig och värdeskapande för dem som möjligt.

Läs mer här

Gå även in på vår nya tjänst AAbrf.se och se där hur man kan skapa och få en mer attraktiv bostadsrättsförening.

Läs mer

Ombildning till bostadsrättsförening för fastighetsägare

Vi hjälper dig att utföra både nybildning och ombildning till bostadsrätt inom hela Mälardalen som Örebro, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred, Uppsala, Enköping, Sundbyberg och Stockholm .

Vid en ombildning av en hyresfastighet till en bostadsrättsförening så kan hyresgästerna i vissa fall betala ett betydligt högre pris än vad en annan hyresvärd är beredd att betala.

Vi har nu tagit fram en helt ny värdeskapande och riskminimerande tjänst för alla parter vid ombildning till bostadsrätter som heter Förstudie Ombildning. Där du snabbt kan se om dina hyresgäster är intresserade av ett köp av den aktuella hyresfastigheten för det pris du önskar få ut.

Läs mer här om vår unika tjänst Förstudie: Ombildning till bostadsrätt

Vill du ha mer information om hur en ombildning från hyresfastighet till en bostadsrättsförening går till.

Kontakta då oss eller gå in och kika mer på våra  Tjänster för hyresgäster här.

 

MED NYA ANALYSTJÄNSTEN AAbrf.se som är baserad på hur man skapar en attraktiv bostadsrättsförening går det även att testa och kvalitetssäkra en hyresfastighet eller varför inte testa den på hela fastighetsbolaget?

Se mer på AAbrf.se

Läs mer

Analys av avtal & lokalhyreskontrakt

Här hjälper vi till med att analysera era lokalhyreskontrakt och leverantörsavtal. Det är väldigt vanligt att det finns kvalitetsbrister i dessa avtal. Samtliga avtal bör vara utformade efter fastighetens behov och vara tydliga, aktuella och skäliga, ej heller strida mot vad man kommit överens om, god branschsed och gällande lagstiftning.

Läs mer

Rätt planering med vår enkla och tydliga underhållsplan

Här får du en mycket användarvänlig och tydlig underhållsplan (som bygger på en besiktning via samarbetspartner) som visar vilka underhållsåtgärder som väntar en specifik fastighet de kommande 20 åren. Du får information när en viss åtgärd bör bytas ut eller ges annan åtgärd samt kostnaden för dessa åtgärder. Den är ett väldigt bra verktyg för att minimera risken för akuta och kostsamma ”brandkårsutryckningar”

Läs mer om underhållsplanen här

Läs mer