För hyresgäster

Vill ni bilda en bostadsrättsförening?

Här får du som är hyresgäst mer information om hur man går tillväga för att ombilda den hyresfastighet som du bor i till en bostadsrättsförening.

Vill du veta mer om att köpa en bostadsrätt? Gå då in på vår konsumenttjänst boanalys.se som riktar sig till dig som ska köpa en bostadsrätt och vill göra en riktigt genomtänkt och privatekonomiskt bra bostadsrättsaffär.

Så här går en ombildning till

I detta dokument ser du översiktligt hur ombildningsprocessen från hyresrätt till en bostadsrättsförening är uppbyggd.

Läs mer

I detta dokument får du mer information om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening samt några av de vanligaste frågorna med svar.

Läs mer

Man börjar med att kontakta fastighetens ägare för att se om denne är intresserad av att sälja den aktuella fastigheten. Därefter undersöker man hur stort intresset är hos hyresgästerna för att bilda en bostadsrättsförening.

Kravet för att bilda en bostadsrättsförening är att det finns minst tre lägenheter i huset och att det finns minst tre hyresgäster/medlemmar.

För att bostadsrättsföreningen i ett senare skede ska kunna köpa fastigheten. Krävs det att minst 2/3 av det totala antalet hyresgäster med förstahandskontrakt på en s k köpstämma röstar för att föreningen ska köpa den aktuella fastigheten.

Här nedan finner du en blankett som du kan fylla i och dela ut till övriga hyresgäster för att se hur stort intresset är för att bilda en bostadsrättsförening i er fastighet.

Läs mer

Bilda och registrera bostadsrättsföreningen

Om fastighetsägaren är intresserad av att sälja fastigheten. Så bör ni bilda och registrera bostadsrättsföreningen hos Bolagsverket. Här finner du deras informationsmaterial.

Här finner du Bolagsverkets blanketter för registrering och ändringar i bostadsrättsföreningen samt mallar för protokoll m.m.

Läs mer

Ansök även om hembudsrätt hos Inskrivningsmyndigheten

Ni bör även skicka in en intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten på Tingsrätten (se blankett nedan under Läs mer). Därmed säkrar ni rätten för ett s k hembud. Det innebär att fastighetsägaren inte kan sälja fastigheten till en annan hyresvärd, utan att erbjuda er att köpa fastigheten till samma villkor.

Glöm inte namnunderskrifter från behöriga firmatecknare samt namnförtydliganden innan ni skickar in denna ansökan. Samtliga personer som visat intresse för ombildningen ska även vara folkbokförda på fastigheten hos Skatteverket.

Läs mer

Vi hjälper er med hela ombildningen till bostadsrätt

När ni har registrerat bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren har visat ett positivt intresse för att sälja den aktuella fastigheten, då kontaktar ni oss. Har det däremot inkommit en förfrågan från en fastighetsägare till oss, så kan vi även hjälpa er med registreringen av bostadsrättsföreningen (se Läs mer här ovan vid, Så här går en ombildning till). Vi hjälper er sedan med hela ombildningsprocessen till att få en bostadsrättsförening som upplevs som mycket attraktiv att bo och investera i.