FASTITIA

Affärs & tjänsteutveckling


Fastitia är ett företag som sedan 2005 har analyserat branschstrukturen och olika företags tjänster på bostads- och fastighetsmarknaden. Vår slutsats av dessa analyser har visat att det finns ett stort antal kvalitetsbrister inom bostadsrätten.


Vårt arbete fokuseras därför på att förbättra informationen på bostadsrätts-marknaden genom att utveckla helt nya tjänster för ökad informationskvalitet, till exempel när det gäller bostadsrättsföreningar och dess verksamhet.


Syftet med att öka informationskvalitén är bland annat att en köpare lättare ska kunna fastställa ett korrekt pris samt att minimera risken för att olika aktörer involverade i köp- och förvaltningsprocessen, ska hamna i juridiska tvister.


Vi har bland annat medverkat i flersidiga artiklar från Bofakta.se i branschtidningen Allt om bostadsrätt/Styrelsehandboken (se t ex artikeln nedan) om hur vi sänkte Brf Sköldpaddans kostnader med ca 30 procent och hur man i en bostadsrättsförening bör agera vid planering av både fastighetens underhåll samt vid upphandlingar av leverantörer och entreprenader.

FASTITIA

Affärs & tjänsteutveckling


Fokuseringen ligger nu på att utveckla och erbjuda ett flertal nya digitala tjänster till stöd för olika aktörer som är involverade på bostadsrättsmarknaden och skapa en mer affärsmässig och attraktiv bostadsrätt som säkert även skulle kunna marknadsföras internationellt som en mycket genomtänkt och bra boendeform.


Under de senaste åren har vi utvecklat ett flertal och unika konsulttjänster för att hjälpa bostadsrättsföreningar att kvalitetsutvecklas och bli mer kostnadseffektiva. Dessa konsulttjänster tillsammans med flera nya tjänster håller nu på att digitaliseras inom det nya affärskonceptet AABRF.se för att göra styrelsens arbete både enklare, effektivare och roligare än idag och till en mycket låg kostnad.

FASTITIA

Affärs & tjänsteutveckling


Affärsidén


Är att erbjuda bostads- och fastighetsmarknadens olika aktörer produkter med relevant och korrekt information samt riskanalyser i samband med köp och förvaltningsprocessen.


Förutom att vi utvecklar tjänster i egen regi. Utvecklar vi även tjänster tillsammans med samarbetspartners samt åt andra företag och organisationer.

FASTITIA

Affärs & tjänsteutveckling


Fastitia.se erbjuder även konsumenter/bostadsrättsköpare viktig information och riskanalyser inför ett bostadsrättsköp, via den egenutvecklade tjänsten BOANALYS.se där du får hjälp med att på ett korrekt sätt undersöka bostadsrättsföreningens ekonomiska nuläge och årsavgiftens sannolika utveckling och kan då minimera risken för att göra ett privatekonomiskt dåligt bostadsrättsköp.