VÄLKOMMEN TILL FASTITIA

VI HJÄLPER

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

FASTIGHETSÄGARE & SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

ATT SE ÖVER SIN VERKSAMHET FÖR ATT SNABBT KUNNA ERBJUDA

ETT MER ATTRAKTIVT BOENDE FÖR ALLA INVOLVERADE PARTER

OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT - EKONOMISKA PLANER - UNDERHÅLLSPLANER I EXCEL - KAPITALTILLSKOTT - EKONOMISTYRNING

SENASTE NYTT!

KAN MAN TJÄNSTEFIERA BOSTADSMARKNADEN?

OCH KAN MAN SKAPA EN TJÄNSTEFIERINGSKULTUR MED FOKUS PÅ ATT ÖKA KUNDUPPLEVELSEN

FÖR ALLA SOM BOR  I HYRESFASTIGHETER OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?


VILL ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING FÅ EN BÄTTRE EKONOMI - VILL NI TESTA ATT GÖRA ETT KAPITALTILLSKOTT FRÅN ERA MEDLEMMAR´?

HUR ATTRAKTIV ÄR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING IDAG?

ÄR NI OSÄKRA? GÖR DÅ VÅRT SNABBTEST BRF HÄR!

Bostadsköparna blir allt mer kunniga på att undersöka bostadsrättsföreningen innan ett köp. Med denna tjänst så hjälper vi styrelsen att se på föreningen, utifrån en köpares perspektiv. Vi  lyfter här fram 16 viktiga frågor för styrelsen att besvara för att se vilken attraktivitetsgrad er bostadsrättsförening har idag? Ni får detta som en kodad och klar excelfil, tillsammans med ett 4-sidigt textmaterial för hur man enkelt och snabbt kan formulera och implementera en vision, verksamhetsidé och olika mål i en bostadsrättsförening. Ni får i denna tjänst ett bra stöd för att välja rätt väg och åtgärder för en mer attraktiv bostadsrättsförening. Pris 1 950 kr (ex. moms)

" EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOM UPPHÖR ATT BLI BÄTTRE,

UPPHÖR ÄVEN SNART ATT VARA ATTRAKTIV "

Finns det verkligen attraktiva bostadsrättsföreningar eller

finns det bara attraktiva bostadsrättslägenheter?

FÖRSTUDIE: LOKALKONVERTERING - UPPDATERING AV GAMLA EKONOMISK PLANER - FÖRSTUDIE: KAPITALTILLSKOTT

GÖR ALLTID EN BOANALYS AV EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Boanalys är en gratis enkel och utbildande analystjänst utvecklad av Fastitia för några år sedan

VI HJÄLPER BÅDE HYRESGÄSTER OCH FASTIGHETSÄGARE ATT

OMBILDA EN HYRESFASTIGHET TILL EN ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FÖR HYRESGÄSTER

Kontakta oss redan idag avseende ombildning och berätta om er situation,

så återkommer vi inom 48 timmar

med ett förslag.

OMBILDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Kontakta oss redan idag avseende ombildning och berätta om din situation, så återkommer vi inom 48 timmar

med ett förslag.

VAD KOSTAR EN OMBILDNING ELLER EN EKONOMISK PLAN?

Ombildning till bostadsrättsförening från 160 000 kr / Förstudie ombildning från 15 000 kr

Ny ekonomisk plan från 39 000 kr / Förstudie Friköp bostadsrätt från XX 000 kr

Kontakta oss redan idag och berätta om din situation, så återkommer vi inom 48 timmar med ett förslag

VERKTYGET AABRF.SE SKAPAR ATTRAKTIVA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

AABrf.se är ett analys och kvalitetsverktyg för bostadsrättsföreningens styrelse utvecklad av Fastitia

MED RÄTT KVALITET

Innebär att vi ger styrelsen, valberedning och övriga medlemmar ett mycket bra kompetensstöd. Syftet är att ni ska kunna agera mer affärsmässigt, utifrån en helhetsperspektiv och faktabaserade beslut. Ni kan därmed minska er egen arbetstid samt minimera risken för att drabbas av onödiga kostnader, problem och juridiska tvister.

MED RÄTT EKONOMI

Innebär att vi hjälper er förening med att få önskvärd kvalitet i hela er verksamhet och till rätt pris. Syftet är att sänka föreningens kostnader och på så sätt skapa bästa möjliga prisutveckling på era bostadsrätter. Med en mer genomtänkt planering och en bra styrning. Så kommer er förening att upplevas som både mer attraktiv att bo i och för köpare att investera i.

MED RÄTT INFORMATION

Innebär att vi hjälper föreningen med att utforma relevant och tydlig information om hur föreningens verksamhet har sett ut, ser ut i dag och hur ekonomin sannolikt kommer att utvecklas framöver. Detta material anpassas sedan efter både föreningens och era olika intressentgruppers behov av information
om er förenings framtida utveckling.

HAR NI TOMMA LOKALER I ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

ELLER VILL INREDA VINDEN, KÄLLAREN ELLER NÅGOT ANNAT SOM KAN SKAPA NYA INTÄKTER?

VI HJÄLPER ER ATT GÖRA EN EKONOMISK FÖRSTUDIE FÖR ATT SE OM DETTA ÄR MÖJLIGT?

VILL NI HA EN EGEN ENKEL UNDERHÅLLSPLAN I EXCEL OCH ETT ENKELT KALKYLVERKTYG SOM HJÄLPER ER MED KOSTNADSUPPRÄKNING, NYCKELTALSANALYS OCH VÄLJA FINANSIERINGSSTRATEGIER?

SE BASPAKET-BRF & BASPAKET-SAMFÄLLIGHET

- VI ERBJUDER ALLTID FASTA PRISER -

Kontakta oss redan idag och berätta om din situation, så återkommer vi inom 48 timmar med ett förslag.

VILKA UTMANINGAR SER NI I ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING

ELLER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING IDAG?

HAR DU SETT VÅR NYA BOSTADSTJÄNST FÖR KONSUMENTER MINBOSTADSRESA.SE VAD TYCKER DU OM DEN?