VÄLKOMMEN TILL FASTITIA

OMBILDNINGSKONSULT - BOSTADSRÄTTSKONSULT - FASTIGHETSKONSULT

VÄSTERÅS - ESKILSTUNA - ENKÖPING - SALA - STRÄNGNÄS - UPPSALA - STOCKHOLM - ÖREBRO

OMBILDAR HYRESFASTIGHETER TILL

ATTRAKTIVA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

OCH HJÄLPER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

ATT ÖKA VÄRDET PÅ ALLA ERA BOSTADSRÄTTER

VID EN OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

SÅ ÄR VÅRT FOKUS VÄRDESKAPANDE FÖR ALLA INVOLVERADE PARTER

- VI ARBETAR ÄVEN HELST MED FASTA PRISER -

Kontakta oss redan idag och berätta om din situation, så återkommer vi inom 48 timmar med ett förslag.

Kontakta därför alltid Fastitia först när ni vill få en mer kostnadseffektiv bostadsrättsförening eller få hjälp med

en bra ombildning till bostadsrätt i Eskilstuna, Enköping, Stockholm, Strängnäs, Uppsala, Västerås, Örebro.

ÄGER DU EN HYRESFASTIGHET OCH FUNDERAR PÅ ATT SÄLJA DEN?

Med tanke på kostnadsutvecklingen och risken för värdeminskning av fastigheten sen

kanske stort underhållsbehov framöver som bankerna kanske kan neka ökad finansiering till

Då kan vår unika tjänst FÖRSTUDIE OMBILDNING vara tjänsten för dig?

För att lyckas med ett ombildningsuppdrag eller ett förbättringsprojekt i en bostadsrättsförening,

så är det väldigt viktigt att man gör rätt från början, då man kanske inte får en andra chans?

FINNS DET VERKLIGEN ATTRAKTIVA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?

ELLER FINNS DET BARA ATTRAKTIVA BOSTADSRÄTTSLÄGENHETER?

Om man räknar bort lägesfaktorn hur avgör man då om en viss bostadsrättsförening är mer attraktiv än den

på andra sidan gatan? Fundera på det och ge ditt förslag på vad som kännetecknar en attraktiv bostadrättsförening?

VI HJÄLPER ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING

ATT SNABBT SKAPA OCH ENKELT PRESENTERA

OLIKA FÖRSLAG TILL EKONOMISKA FÖRBÄTTRINGAR


- KAPITALTILLSKOTT - FUSION - ÅRSAVGIFTSANALYS - ANALYS AV ERA  LOKALKONTRAKT -

- UPPHANDLING AV FÖRVALTNING - EN LOKAL BLIR EN NY BOSTAD - TYDLIG UNDERHÅLLSPLAN - m. m.

VILL ÄVEN NI FÅ EN MER ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Detta innebär att vi ger styrelsen, valberedning och övriga medlemmar ett mycket bra kompetensstöd. Syftet är att ni ska kunna agera mer affärsmässigt, utifrån en helhetsperspektiv och faktabaserade beslut. Ni kan därmed minska er egen arbetstid samt minimera risken för att drabbas av onödiga kostnader, problem och juridiska tvister.

Detta innebär att vi hjälper er förening med att få önskvärd kvalitet i hela er verksamhet och till rätt pris. Syftet är att sänka föreningens kostnader och på så sätt skapa bästa möjliga prisutveckling på era bostadsrätter.

Med en mer genomtänkt planering och en bra ekonomistyrning. Så kommer er förening att upplevas som både mer attraktiv att bo i och

för köpare att investera i.

Detta innebär att vi hjälper föreningen med att utforma relevant och tydlig information om hur föreningens verksamhet har sett ut, ser ut i dag och hur ekonomin sannolikt kommer att utvecklas framöver. Detta material anpassas sedan efter både föreningens och era olika intressentgruppers behov av information
om hur bra er föreningens framtida utveckling

ser ut .