KONTAKTA ALLTID FASTITIA

FÖR VÄRDEUTVECKLING I ER

BOSTADSRÄTTSFÖRENING ELLER FÖR

 EN OMBILDNING AV EN HYRESFASTIGHET

TILL EN ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

- BOSTADSRÄTTSKONSULT - FASTIGHETSKONSULT - TJÄNSTEUTVECKLING -

Kontakta alltid Fastitia när ni vill få förslag på kostnadseffektiviseringar och intäktsförbättringar eller få hjälp med

en ombildning till bostadsrätt i Eskilstuna, i Enköping, i Stockholm, i Strängnäs, i Uppsala, i Västerås, i Örebro.

VI HJÄLPER TILL MED ATT SKAPA VÄRDE FÖR ALLA PARTER

ÄGER DU EN HYRESFASTIGHET OCH FUNDERAR PÅ ATT SÄLJA DEN?

Med tanke på kostnadsutvecklingen och risken för värdeminskning av fastigheten sen

kanske stort underhållsbehov framöver som bankerna kanske kan neka ökad finansiering till

Då kan vår unika tjänst FÖRSTUDIE OMBILDNING vara tjänsten för dig?

FINNS DET VERKLIGEN ATTRAKTIVA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?

ELLER FINNS DET BARA ATTRAKTIVA BOSTADSRÄTTSLÄGENHETER?

Om man räknar bort lägesfaktorn hur avgör man då om en viss bostadsrättsförening är mer attraktiv

än den på andra sidan gatan? Fundera på det och ge ditt förslag på vad som kännetecknar en attraktiv bostadrättsförening?

VI HJÄLPER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

ATT SKAPA OCH PRESENTERA

RÄTT KVALITET - RÄTT EKONOMI - RÄTT INFORMATION

För att lyckas med ett ombildningsuppdrag eller ett förbättringsprojekt i en bostadsrättsförening, så är det väldigt viktigt att man gör rätt från början,

då man kanske inte får en andra chans?

Innebär att vi ger styrelsen, valberedning och övriga medlemmar ett mycket bra kompetensstöd. Syftet är att ni ska kunna agera mer affärsmässigt, utifrån en helhetsperspektiv och faktabaserade beslut. Ni kan därmed minska er egen arbetstid samt minimera risken för att drabbas av onödiga kostnader, problem och juridiska tvister.

Innebär att vi hjälper er förening med att få önskvärd kvalitet i hela er verksamhet och till rätt pris. Syftet är att sänka föreningens kostnader och på så sätt skapa bästa möjliga prisutveckling på era bostadsrätter.

Med en mer genomtänkt planering och en bra ekonomistyrning. Så kommer er förening att upplevas som både mer attraktiv att bo i och

för köpare att investera i.

Innebär att vi hjälper föreningen med att utforma relevant och tydlig information om hur föreningens verksamhet har sett ut, ser ut i dag och hur ekonomin sannolikt kommer att utvecklas framöver. Detta material anpassas sedan efter både föreningens och era olika intressentgruppers behov av information
om hur bra er föreningens framtida utveckling

ser ut .