VÄLKOMMEN TILL FASTITIA

FASTIGHETSKONSULT OCH TJÄNSTEUTVECKLING INOM BOENDE & FASTIGHETER

VI SKAPAR OCH HJÄLPER

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

ATT FÖRBÄTTRA SIN EKONOMI OCH BLI EN

MER ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING FÖR ALLA

" Om man upphör att bli bättre, så upphör man även snart att vara bra "

VI HJÄLPER BÅDE HYRESGÄSTER OCH FASTIGHETSÄGARE ATT

OMBILDA ER HYRESFASTIGHET TILL EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

FÖR HYRESGÄSTER

Kontakta oss redan idag avseende ombildning och berätta om er situation,

så återkommer vi inom 48 timmar

med ett förslag.

FÖR FASTIGHETSÄGARE

Kontakta oss redan idag avseende ombildning och berätta om din situation, så återkommer vi inom 48 timmar

med ett förslag.

VILL NI HA EN EGEN ENKEL UNDERHÅLLSPLAN I EXCEL?

ELLER PROVA ANALYS OCH KVALITETSVERKTYGET AABRF GRATIS?

- SE VÅR MALL FÖR UNDERHÅLLSPLAN BRF EXEMPEL -

Nu kan ni i er bostadsrättsförening få en egen underhållsplan i en excelfil - Pris 4 900 kr (ex. moms).

- VI ERBJUDER FASTA PRISER -

Kontakta oss redan idag och berätta om din situation, så återkommer vi inom 48 timmar med ett förslag.

ÄGER DU EN HYRESFASTIGHET OCH FUNDERAR PÅ ATT SÄLJA DEN?

Med tanke på kostnadsutvecklingen och risken för värdeminskning av fastigheten sen

kanske stort underhållsbehov framöver som bankerna kanske kan neka ökad finansiering till

Då kan vår unika tjänst FÖRSTUDIE OMBILDNING vara tjänsten för dig?

För att lyckas med ett ombildningsuppdrag eller ett förbättringsprojekt i en bostadsrättsförening,

så är det väldigt viktigt att man gör rätt från början, då man kanske inte får en andra chans?

VILL NI UNDVIKA ATT HÖJA ERA MÅNADSAVGIFTER I ONÖDAN?

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med att snabbt analysera, formulera och enkelt presentera olika förslag

till ekonomiska och andra förbättringar för er.


Prova analys & kvalitetsverktyget AABrf.se gratis under hela 2023


UNDERHÅLLSPLAN - ÅRSAVGIFTSANALYS - KAPITALTILLSKOTT - ANALYS AV LOKALKONTRAKT

UPPHANDLING AV TJÄNSTER - OMVANDLA LOKALER TILL NYA BOSTADSRÄTTER - FUSION - m. m.

VILL ÄVEN NI FÅ EN MER ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

MED RÄTT KVALITET

Innebär att vi ger styrelsen, valberedning och övriga medlemmar ett mycket bra kompetensstöd. Syftet är att ni ska kunna agera mer affärsmässigt, utifrån en helhetsperspektiv och faktabaserade beslut. Ni kan därmed minska er egen arbetstid samt minimera risken för att drabbas av onödiga kostnader, problem och juridiska tvister.

MED RÄTT EKONOMI

Innebär att vi hjälper er förening med att få önskvärd kvalitet i hela er verksamhet och till rätt pris. Syftet är att sänka föreningens kostnader och på så sätt skapa bästa möjliga prisutveckling på era bostadsrätter. Med en mer genomtänkt planering och en bra styrning. Så kommer er förening att upplevas som både mer attraktiv att bo i och för köpare att investera i.

MED RÄTT INFORMATION

Innebär att vi hjälper föreningen med att utforma relevant och tydlig information om hur föreningens verksamhet har sett ut, ser ut i dag och hur ekonomin sannolikt kommer att utvecklas framöver. Detta material anpassas sedan efter både föreningens och era olika intressentgruppers behov av information
om er förenings framtida utveckling.