SE VÅRA NYHETER OCH FÖRSLAG

FÖR EN BÄTTRE BOSTADSMARKNAD HÄR NEDAN

Nyhetsbrev 7: 2024 FÖRBÄTTRAD FASTIGHETSINFORMATION

FINANSINSPEKTIONEN VILL NU SE MER OCH TYDLIGARE INFORMATION VID ÖVERLÅTELSER AV KOMMERSIELLA FASTIGHETER


Se mer om Finansinspektionens kommentarer och förslag i deras rapoort som en pdf i knappen här nedan


Förhoppningsvis borde detta även gälla fastighetsförsäljningar till biostadsrättsföreningar då en transaktion vid en ombildning till bostadsrätt genomförs som ett köp av en fastigheten paketerad som en överlåtelse av ett aktieboölag?    

Nyhetsbrev 6: 2024 FRIKÖP BOSTADSRÄTT FÖRSTUDIE

FASTITIA ERBJUDER INOM KORT TJÄNSTEN

FÖRSTUDIE FRIKÖP BOSTADSRÄTT


Här får ni i er bostadsrättsförening hjälp med att göra en första analys av vilka effekter ett friköp av bostadsrättsföreningens fastighet kan skapa genom en försäljning till varje bostadsrättshavare och där man istället blir egen ägare av sitt småhus eller radhus. Här presenterar vi en ekonomisk kalkyl med dess effekter och hur arbetsprocessen kan se ut om ni avser att gå vidare med ett friköp av er bostadsrätt.


Förstudie Friköp Bostadsrätt nu under konstruktion klar i början av Juni     

Nyhetsbrev 5: 2024 ANALYSTJÄNSTEN SNABBTEST BRF

FASTITIA ERBJUDER NU DEN NYA ANALYSTJÄNSTEN SNABBTEST BRF


Snabbtest Brf hjälper bostadsrättsföreningens styrelse att titta på föreningen utifrån en erfaren, kunnig och kritisk bostadsrättsköpares perspektiv. Detta då dagens bostadsrättsköpare blir alltmer medveten vikten av att noga få kunna granska en bostadsrättsförening och deras verksamhet innan man skriver på ett köpekontrakt.


I Snabbtest Brf går vi igenom 16 viktiga punkter i en egen Excelfil för styrelsen att analysera. Ni får även ett enkelt och bra arbetsdokument för hur man enkelt formulerar en vision, verkssamhetsidé, policys och sätter upp viktiga mål i bostadsrättsföreningen.    

Nyhetsbrev 4: 2024 BASPAKET SAMFÄLLIGHET

FASTITIA ERBJUDER NU TJÄNSTEN

BASPAKET SAMFÄLLIGHET TILL ALLA   SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR SOM VILL FÅ EN MER ATTRAKTIV OCH VÄLSKÖTT FÖRENING


Här får er samfällighetsförening en egen underhållsplan som en Excel-fil tillsammans med ett eget kalkylverktyg i Excel för kostnadsuppräkning, av underhållskostnaderna , nyckeltalsanalyser och en funktion för att välja sin egen finansieringsstrategi av underhållsbehovet m.m


Se mer om marknadsföring via hemsidor här på brfbilden.se


Se även mer här på analys och kvalitetsverktyget AAbrf.se

Nyhetsbrev 3: 2024

KAN MAN TJÄNSTEFIERA EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

DÅ NÄSTAN ALLA FÖRETAG IDAG MÅSTE ÖVERGE DEN GAMLA PRODUKTLOGIGEN OCH GÅ ÖVER TILL DEN NYA MER LÖNSAMMA TJÄNSTELOGIKEN


Förstår då en styrelse att man inte bara hanterar ett hus utan att man ansvarar för ett företag som bedriver en verksamhet som ska skapa mesta möljliga värde för sin ägare (medlemmar) . På årsstämman ska det inte bara presenteras information och vad som skett förra året utan även vad som ska ske nästa år och åren därefter för att öka värdet på medlemmarnas bostäder.


Frågan alla ställer sig där är VARFÖR ska man bo kvar i vår bostadsrättsförening? Vi vill ha mer information om den löpande verksamheten av er i styrelsen, m inst en rapport var tredje månad baserad på av stämman uppsatt vision, verksamhetside och mål


Svaret ska då börja med DÄRFÖR på en presentation på årstämman


Vill du veta mer om tjänstefiering se här på Organalys.se


Se den ständigt aktuella analystjänsten för konsumenter Boanalys.se


Se även mer här på analys och kvalitetsverktyget AAbrf.se

Nyhetsbrev 2: 2024 BASPAKET-BRF

FASTITIA ERBJUDER NU TJÄNSTEN BASPAKET-BRF TILL ALLA  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM VILL FÅ EN MER ATTRAKTIV OCH VÄLSKÖTT BOSTADSRÄTTSFÖRENING TILL ETT BRA PRIS


Här får bostadsrättsföreningen en egen underhållsplan som en Excel-fil tillsammans med ett eget kalkylverktyg i Excel för kostnadsuppräkning, av underhållskostnaderna , nyckeltalsanalyser och en funktion för att välja sin egen finansieringsstrategi av underhållsbehovet m.m.


Se min ständigt aktuella analystjänst för konsumenter Boanalys.se


Se även mer här på analys och kvalitetsverktyget AAbrf.se

Nyhetsbrev 1: 2024 Bostadsrättsföreningens redovisning

DET BORDE VÄL VARA BRANSCHENS AKTÖRER SOM TAR FRAM DEN INFORMATION SOM EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING SKA PRESENTERA FÖR SINA INTRESSENTER, INTE BOKFÖRINGSNÄNDEN?


Boföringsnämnden tenderar nu att likställa en bostadsrättsförenings verksamhet med ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter. Dom tror nu att bokföring är lösningen på vad? Genom att tvinga bostadsrättsföreningar att redovisa både svårtillgänglig  och nästan helt meningslös information med nyckeltal med tårta på tårta.


Alla poster som inte består av verkliga pengar eller verkligt värde borde istället tas bort från bostadsrättsföreningens ekonomiska information.


Man borde istället fokusera på att förenkla regelverket och ta fram ett enkelt nyckeltal för hur man ska beräkna fram om en bostadsrättsförening är oäkta som idag är närmast helt absurd.


En bostadsrättsförenings ekonomi är närmast att jämföra med en villaekonomi där man med en tydlig 20 årig underhållsplan, en värdering av föreningens fastighet  och en femårig likviditetsbudget skapar en mycket bra kostnadsbild för de kommande åren.


Se mitt förslag till ny redovisningsmodell för bostadsrättsföreningar som jag kallar Kbrf som bygger på enkel "plutteflikation" här till höger


Samt min ständigt aktuella analystjänst för konsumenter Boanalys.se


Se även mer här på analys och kvalitetsverktyget AAbrf.se

Nyhetsbrev 10: 2023

HÖGSTA DOMSTOLEN HAR NU MEDDELAT ATT MAN GER PRÖVNINGSTILLSTÅND I TVISTEN OM TOMTRÄTTSAVGÄLDEN MELLAN STATENS FASTIGHETSVERK OCH BRF SMYRNA


Förhoppningsvis kommer man i HD då särskilt att titta på den situation då det gäller bostadsrättsföreningar med tomträtt. En brf kan som sagt inte sälja sin fastighet om man inte anser att man kan eller vill betala den nya tomträttsavgälden.


Detta kan idag så vitt jag vet bara ske genom frivillig eller påtvingad likvidation eller vid en konkurs.Förhoppningsvis gör man en generell bedömning som även inbegriper kommuner som ägare av tomträtter med bostadsrättsföreningar?


När det gäller hyresfastigheter så kan fastighetsägaren (enskild firma eller företag) välja att sälja fastigheten om denne inte anser att den löpande ekonomin kommer att gå ihop med en högre tomträttsavgäld.


Här finns det för SFV bara en möjlig ägare i form av bostadsrättsföreningen och en höjning av avgälden kommer direkt att drabba de enskilda medlemmarna dvs konsumenter.


En brf med tomträtt bör därför ges en högre riskklass för en köpare med tanke på att man just hyr marken och om inte efterfrågan på mark minskar drastiskt som i början av 90-talet så kommer det även alltid vara dyrt för en Brf att hyra tomten samt att kunna friköpa den. Lite av rävsax som man sitter i.

En Brf med tomträtt bör därför inte likställas i prisstatistiken, med de Brf som idag äger sin mark.

Nyhetsbrev 10: 2023

HÖGSTA DOMSTOLEN HAR NU MEDDELAT ATT MAN GER PRÖVNINGSTILLSTÅND I TVISTEN OM TOMTRÄTTSAVGÄLDEN MELLAN STATENS FASTIGHETSVERK OCH BRF SMYRNA


Förhoppningsvis kommer man i HD då särskilt att titta på den situation då det gäller bostadsrättsföreningar med tomträtt. En brf kan som sagt inte sälja sin fastighet om man inte anser att man kan eller vill betala den nya tomträttsavgälden.


Detta kan idag så vitt jag vet bara ske genom frivillig eller påtvingad likvidation eller vid en konkurs.Förhoppningsvis gör man en generell bedömning som även inbegriper kommuner som ägare av tomträtter med bostadsrättsföreningar?


När det gäller hyresfastigheter så kan fastighetsägaren (enskild firma eller företag) välja att sälja fastigheten om denne inte anser att den löpande ekonomin kommer att gå ihop med en högre tomträttsavgäld.


Här finns det för SFV bara en möjlig ägare i form av bostadsrättsföreningen och en höjning av avgälden kommer direkt att drabba de enskilda medlemmarna dvs konsumenter.


En brf med tomträtt bör därför ges en högre riskklass för en köpare med tanke på att man just hyr marken och om inte efterfrågan på mark minskar drastiskt som i början av 90-talet så kommer det även alltid vara dyrt för en Brf att hyra tomten samt att kunna friköpa den. Lite av rävsax som man sitter i.

En Brf med tomträtt bör därför inte likställas i prisstatistiken, med de Brf som idag äger sin mark.

Nyhetsbrev 9: 2023 Utveckling av en ny Brf tjänst

HAR NU BÖRJAT UTVECKLA EN NY TJÄNST SOM HETER BRFBILDEN.se FÖR ATT HJÄLPA SMÅ BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ATT BLI BÄTTRE PÅ ATT PRESENTERA SIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING


Brfbilden är en helt ny tjänst som ska hjälpa små eller mindre bostadsrättsföreningar att kostnadseffektivt kunna bli mer affärsmässiga när det gäller att presentera värdet av att bo i och marknadsföra sin egen bostadsrättsförening.


Brfbilden.se vänder sig även till olika branschaktörer som fastighetsmäklare, förvaltare, banker, bostadsutvecklare och utbildare som vill medverka till att kvalitetsutveckla bostadsrätten som boendeform. Se mer där om hur man skapar en riktigt attraktiv bostadsrättsförening.

Nyhetsbrev 8: 2023 Utveckling av en ny bostadsfstjänst

HÅLLER NU PÅ ATT UTVECKLA EN HELT NY BOSTADSTÄNST SOM HETER MinBostadsResa.se


Mellanman.se blir nu MinBostadsResa.se som i första hand vänder sig till bostadsägare på bostadsmarknaden när det gäller bostadsrättslägenheter och småhus/Villor.


MinBostadsResa ska hjälpa alla konsumenter med att tänka rätt, agera smart i samskapande med andra aktörer när det gäller att köpa, hantera, förvalta, förädla och sälja bostäder för att kunna göra en riktigt genomtänkt och bra bostadskarriär.


MinBostadsResa vänder sig även till olika branschaktörer som fastighetsmäklare, förvaltare, banker och utbildare inom området för att skapa en mer genomlyst och kvalitetssäkrad bostadsmarknad baserad på kundresan och tjänstefiering.

Nyhetsbrev 7: 2023 Oberoende rådgivare för brf styrelser

DET HAR NU BLIVIT EXTRA VIKTIGT FÖR ALLA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ATT HA RIKTIGT BRA KONTROLL ÖVER HUR DEN EGNA EKONOMIN KAN KOMMA ATT UTVECKLAS FRAMÖVER


Med tanke på den höga inflationen och ränteutvecklingen för de kommande åren, så kan det nu vara intressant att undersöka möjligheten med att ta in en extern oberoende rådgivare / extern styrelseledamot för detta till styrelsen. 


Vi erbjuder nu denna tjänst från 2 900 kr/mån (ex. moms) vid 12 månaders avtal. Här ingår medverkan på 6 styrelsemöten. Tillkommer gör medverkan på årsstämma, eventuella extra stämmor samt vid önskemål om att utveckla och genomföra ett av styrelsen önskat åtgärdsförslag


Se mer om här: Våra tjänster

Nyhetsbrev 6: 2023 Moderna & Inspirerande tavelmotiv

BizNizArt ÄR ETT NYTT AFFÄRSKONCEPT MED MODERNA TAVELMOTIV TILL FÖRETAG & HEM


Tavelmotiv för moderna hem och företag. Tavelmotiven är även perfekta för fastighetsmäklare som vill styla en bostad inför en försäljning. Vissa av motiven har även tänkvärda och inspirerande texter inom företagande och kan även sitta i styrelserummet i bostadsrättsföreningen


Se mer här: BizNizArt.se

Nyhetsbrev 5: 2023 Förstudie om kapitaltillskott i brf

FASTITIA HJÄLPER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ATT GÖRA EN BRA FÖRSTUDIEANALYS FÖR ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETEN TILL KAPITALTILLSKOTT FRÅN ERA MEDLEMMAR SÅ ATT NI KAN MINSKA ERA RÄNTEKOSTNADER


Med tanke på den höga inflationen och ränteutvecklingen för de kommande åren, så kan det nu vara intressant att undersöka möjligheten till att genomföra ett kapitaltillskott i bostadsrättsföreningen.


Vi erbjuder nu alla styrelser en genomtänkt och enkel förstudie från 15 000 kr (ex. moms)


Se mer om kapitaltillskott här: Våra tjänster

Se mitt förslag om ändrad fastighetsskatt för småhus här från 2003 som jag skickade in till finansdepartement och som nästan kopierades och nu gäller för småhus i Sverige.


Borde man nu inte kunna göra något lika enkelt för tomträtter som innehas av bostadsrättsföreningar idag?


Se artikeln som publicerades 2003 i tidskriften Egnahemsägaren på sid 1, 4-5 i knappen nedan som pdf

Nyhetsbrev 4: 2023 Bostadsrättsföreningar med tomträtt

SKULLE INTE REGELVERKET FÖR HANTERINGEN

AV SNABBT ÖKANDE TOMTRÄTTSAVGÄLDER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ENKELT KUNNA FÖRBÄTTRAS ELLER HELT UNDVIKAS?


Borde man nu inte snabbt kunna se över hela regelverket för tomträttsavgälden för bostadsrättsföreningar? Då deras verksamhet inte bygger på marknadsmässiga grunder utan mer på ett ideellt koncept, enligt en självkostnadsmodell


Bör till exempel Statens Fastighetsverk verkligen äga mark som enbart innehas av en bostadsrättsförening om det inte kan anses baseras på särskilt viktiga grunder eller skäl?


Öm man som en markägare inte gör något under året för att öka nyttjandevärdet för bostadsrättsföreningen dvs betalarna av tomträttsavgälden, varför ska man då få höja tomträttsavgälden för dem? Bara för att någon annan byggt ett stort kontorskomplex på tomten bredvid?


Se mitt tidigare förslag om ändrad fastighetsskatt för småhus från 2003 som jag skickade in till finansdepartement då och som därefter i princip nu gäller här till vänster.


Skulle man nu inte kunna erbjuda bostadsrättsföreningar att få kunna köpa loss tomträtten, enligt en modell liknande vad som gäller för kommunala villatomter eller enligt en modell för ett hyrköp över ca XX år? Då det inte existerar en marknad för alternativa köpare av denna tomträtt.


Det är väl knappast troligt att Statens Fastighetsverk eller kommuner kommer att gå i konkurs om man nu skulle hantera bostadsrättsföreningar mildare ekonomiskt, än vad som gäller för kommersiella aktörer???

Nyhetsbrev 3: 2023 Bostadsrättsföreningens årsavgifter

FASTITIAS TJÄNSTEPAKET MED UNDERHÅLLSPLAN OCH ÅRSAVGIFTSANALYS HJÄLPER ALLA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ATT FÅ ORDNING OCH REDA PÅ SIN EKONOMI


Med vår unika modell för analys, kvalitetssäkring och värdeskapande i bostadsrättföreningar, så kan vi nu hjälpa alla bostadsrättsföreningar med att hantera sin ekonomi, utifrån vad man idag valt att kalla medlemmarnas ekonomiska intresse till att nu istället tillvarata bostadsrättshavarnas ekonomiska intresse.


Se mer om detta här på sidan under Våra tjänster.

Nyhetsbrev 2: 2023 Bostadsrättsföreningens årsavgifter

MÅSTE VERKLIGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR HÖJA SINA ÅRSAVGIFTER MED 40 %?


Eller är detta bara ett önskemål från förvaltningsföretagen som vill att föreningarna ska leverera onödigt stora likviditetsöverskott som sen kan hanteras inom förvaltarens egen verksamhet för nypoduktion eller kapitalplacering?


En bostadsrättsföring ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intresse, men ingen verkar veta vad detta innebär i praktiken? Frågade en forskare inom området och fick till svar att det finns ingen utredning om detta, vad hen känner till?


Det kanske är här en del av lösningen på problemet finns?

Kanske borde bankernas roll stärkas här och ges en extern styrelsepost i de föreningar som har en skuldsättning på mer än ca 65 % av fastighetens marknadsvärde?


Se mer i nyhetsbreven här nedan.

Nyhetsbrev 1: 2023 Kvalitetsverktyget AAbrf.se

FASTITIA ERBJUDER NU ALLA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ANALYSVERKTYGET FÖR KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR AABRF.SE GRATIS UNDER HELA 2023 - VÄRDE CA 4 000 KR


AAbrf.se är vår unika modell för analys, kvalitetssäkring och värdeskapande i bostadsrättföreningar.


Se mer om detta här på AAbrf.se

Nyhetsbrev 4: 2022 En startupfinansiering för Organalys.se

VI SÖKER NU EN STARTUPINVESTERING FÖR DEN NYA TJÄNSTEN FÖR TJÄNSTEUTVECKLING ORGANALYS.SE


Verktyget som hjälper alla företag och organisationer att agera rätt innan man påbörjar ett utvecklingsprojekt och hur man gör för att skapa en helt ny och framgångsrik tjänst.


Tjänsten Organalys baseras på tjänstelogiken samt agil projektledning.

Nyhetsbrev 3: 2022 Nya regler vid köp av bostadsrätter

ETT FÖRSLAG TILL NYA REGLER VID KÖP AV BOSTADSRÄTTER VID NYPRODUKTION

Idag är rättsläget väldigt osäkert för vad som gäller vid väsentliga kostnadsökningar av årsagiften vid köp av en bostadsrättslägenhet vid nyproduktion?


 • Kan det vara så enkelt att lösa detta som att man ändrar lagen från att bostadsrättsföreningens styrelse ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intresse till att bostadsrättsföreningens styrelse ska tillvarata bostadsrättshavarnas ekonomiska intresse?
 • Med  bostadsrättshavare menas en konsument som köpt en bostadsrätt i den aktuella bostadsrättsföreningen och avser att använda den för sitt stadigvarande boende och vara folkbokförd i denna bostadsrätt
 • Kan det förenkla rättsläget om det istället var konsumentköplagens regelverk som skulle gälla vid köp av bostadsrätter?

Nyhetsbrev 2: 2022 Nya regler vid andrahandsuthyrning

ETT FÖRSLAG TILL NYA REGLER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING AV HYRESRÄTTER?

För att komma tillrätta med oskäliga andrahandshyror i bostadslägenheter med hyresrätt, så kan man införa detta?


 • En bostadslägenhet med hyresrätt får endast hyras ut i andra hand i ca 12 månader per fem år
 • Om man inte avser att varaktigt bo i en hyresrätt ska den återlämnas till fastighetsägaren för en ny uthyrning
 • Andrahandsuthyrningen hanteras av fastighetsägaren
 • Fastighetsägaren får ta ut en administrationsavgift för detta motsvarande t ex vad som gäller för styrelser  bostadsrättsföreningar, ca 10 av ett prisbasbelopp
 • Denna avgift får läggas till på andrahandshyran
 • Andra avgifter får förstahandshyresgästen stå för

Nyhetsbrev 1: 2022 Nya affärskonceptet för konsumenter

NYA AFFÄRSKONCEPTET MELLANMAN

Tjänsten mellanman.se vänder sig i första hand till konsumenter.


Indirekt vänder sig tjänsten även till andra aktörer som fastighetsmäklare, förvaltare, banker och utbildare inom området för att skapa en mer genomlyst och kvalitetssäkrad bostadsmarknad.


Mellanman.se blir nu MinBostadsResa.se. Se mer i Nyhetsbrev 8: 2023 ovan.Nyhetsbrev 2: 2021 Nya affärskonceptet inom kommersiella

NYA AFFÄRSKONCEPTET COMERSUM

Se nya affärskonceptet Comersum.se för kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. Fastitia avser att under året flytta över samtliga konsulttjänster på Fastitia för bostadsrättsföreningar till Comersum.se


Tanken är att Fastitia framöver enbart ska fokusera på tjänsteutveckling för en bättre bostads & fastighetsmarknad för alla involverade parter på både bostads och fastighetsmarknaden.

Nyhetsbrev 1: 2021 Riskanalysen vid köp av bostadsrätter

UPPDATERING AV ANALYSTJÄNSTEN BOANALYS.SE

Ett förslag till uppdatering av nuvarande Boanalys.se till en betaltjänst. Här presenteras ett första utkast till uppdatering av analystjänsten Boanalys.se


Passa nu på att prova och använda den nu gratis, innan analystjänsten boanalys blir en betaltjänst.

Nyhetsbrev 1: 2020 Nytt förslag till ränteavdrag för bolån

VARFÖR INTE SKAPA ETT INCITAMENTSBASERAT RÄNTEAVDRAG PÅ BOLÅN?

Ett nytt förslag för räntebidrag på bolån: Incitamentsbaserat ränteavdrag?


Här kommer ett förslag om ett möjligt incitamentsbaserat ränteavdrag på bolån. Där ränteavdraget kopplas till hur mycket som bolånetagaren har amorterat under året på sitt bolån. Där bankerna i samband med deklarationen skickar in ett kontrollbesked till skatteverket med dessa uppgifter.


Man tar helt enkelt bort det schablonbaserade ränteavdraget och inför detta.

 • Den som under året har amorterat 3,0 % på sitt bolån eller mer får göra ett ränteavdrag med max 30 %.
 • Den som under året har amorterat mellan 2,0 – 2,9 % får göra ett ränteavdrag med 20 % eller upp till 29 %
 • Den som under året har amorterat mellan 1,0 – 1,9 % får göra ett ränteavdrag med 10 % eller upp till 19 %
 • Den som under året har amorterat mellan 0,1 – 0,9 % får göra ett ränteavdrag med 1 % eller upp till 9 %
 • Den som under året inte har amorterat mindre än 0,1 %, får heller inte göra något ränteavdrag.


Sen bör man sannolikt ha en viss anpassning för t ex förstagångsköpare, studenter, pensionärer och sjukskrivna.

Se mer om skatter och andra förslag till kvalitetsförbättringar inom boendet i tidigare nyhetsbrev här nedan.

Nyhetsbrev 1: 2019 Nytt förslag till bostadsbeskattning

SKATTEFRÅGAN OM REAVINSTSKATTEN DEL 2

Se mer om hur man bör hantera den nu aktuella frågan om skatter i mitt nyhetsbrev 4:2018 nedan. Man skulle prova att återaktivera försäljningsskatten till hur det var förut dvs hur länge innehavet har varit.


Har man haft en bostad i mer än 5 år sker ingen skatteeffekt på en eventuell vinst

 • 4-5 år 25 % av vinsten tas upp till beskattning
 • 3-4 år 50 % av vinsten tas upp till beskattning
 • 2-3 år 75 % av vinsten tas upp till beskattning
 • 0-2 år 100 % av vinsten tas upp till beskattning

Nyhetsbrev 6: 2018 Dags att skapa en attraktivare bostadsrätt

VI HJÄLPER DIG VID NYPRODUKTION

AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Är du en bostadsutvecklare eller en byggherre men av olika skäl nu råkar sitta med osålda bostadsrättslägenheter?


Kontakta då oss så hjälper vi er att skapa en tydligare och bättre bild av den aktuella bostadsrättsföreningen för dina köpare och din bank och mäklare. Vi kan tillsammans titta på hur man kan förbättra olika faktorer inom själva bostadsrättsföreningen och genom olika åtgärder skapa en ökad attraktivitetsfaktor för de köpare / konsumenter som ska bo i och hantera den kommande förvaltningen av bostadsrättsföreningen samt se till att den blir så enkel, professionell, affärsmässig och värdeskapande för dem som möjligt.


Det känns som att man idag har fokuserat mest på att bygga attraktiva bostadsrätter men inte tänkt på att skapa attraktiva bostadsrättsföreningar? Det är ju ändå bostadsrättsföreningen som ska drivas av köparna av bostadsrätterna efter en inflyttning. Jag tror att man ska försöka att vända på erbjudandet genom att fokusera på att sälja in själva bostadsrättsföreningen. Gå gärna in på tjänsten AAbrf.se och se där hur man skapar och får en riktigt välskött och attraktiv bostadsrättsförening.

Nyhetsbrev 5: 2018 Så här skapar ni en attraktv bostadsrätt

VARFÖR INTE SKAPA EN RIKTIGT ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Gå in på AAbrf.se och skapa en riktigt välskött och attraktiv bostadsrättsförening. Håller nu på med att upprätta en artikelserie i ca fem delar för vad som kännetecknar en attraktiv och välskött bostadsrättsförening, med goda ekonomiska förutsättningar framöver.


Denna artikelserie kommer att publiceras på vår förvaltningstjänst AAbrf.se och där under Våra Nyheter med den första delen ute nu.


Artikelserien vänder sig i första hand till bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmar, men den är säkert intressant läsning även för t ex bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare, bostadsrättsförvaltare, teknikkonsulter och banker.


Se även om tjänsten extern styrelseledamot / styrelserådgivare till bostadsrättsföreningar här I nyhetsbreven nedan


Innehållsbeskrivning:

 1. Inledning: En välskött och attraktiv bostadsrättsförening?
 2. Bostadsrättsföreningens fastighet & miljö
 3. Bostadsrättsföreningens förvaltning & ekonomi
 4. Bostadsrättsföreningens kommunikation & organisation
 5. Vad är då en riktigt attraktiv bostadsrättsförening?
 6. Slutsatser och tips

Nyhetsbrev 4: 2018 nya förslaget till räntebidrag på bolånet

SKATTEN PÅ BOSTÄDER DEL 1

Ett förslag till en ny modell för räntebidrag vid bolån

Då diskussionen om räntebidragens andel i problemen på bostadsmarknaden, ständigt fortgår, så har jag nu tagit fram ett första utkast till en justering av räntebidraget vid bolån, utan att det ska behöva drabba vanligt folk i någon större omfattning.


Det överskott som detta förslag skulle kunna ge staten skulle därför kunna användas till olika reformer för att skapa en bostadsmarknad i balans samt ge hjälp till personer som vill in på den s k ägandemarknaden och även kunna ge stöd för forskning och tjänsteutveckling samt produktutveckling inom området.


Inom denna besparing för staten och samhället kanske det även skulle kunna gå att starta ett ”statligt” bostadsbolag som bygger där marknadens aktörer inte vill, men där behovet finns. Man förvaltar sedan dessa fastigheter tills dess att marknadsvärdet överstiger den aktuella produktionskostnaden, då ska man sälja dessa fastigheter.


Se mitt förslag till ny modell för räntebidrag vid bolån här

Skrev ett förslag till Finansdepartementetom hur man borde förändra modellen för uttag av fastighetskatt som publicerades i tidningen Egnahemsägaren 2003. Det är väl ganska snarlikt den modell som senare infördes dock missade man här att justera för de olika geografiska marknadsfaktorer som jag ville få med.


Se mitt förslag till ny fastighetsbeskattning för småhus här

Nyhetsbrev 3: 2018 Varudeklaration av bostadsrättsföreningar

VARFÖR INTE EN VARUDEKLARATION AV  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?

Ett krav på varudeklaration på begagnade bilar har nu införts. Bör det kanske även införas ett krav på varudeklaration för bostadsrättsföreningar? Bör det kanske också införas ett Bäst före datum på bostadsrättsföreningens årsredovisning, då en årsredovisnings information kan vara upp till ca 1,5 år gammal, vilket leder till att externa aktörer (utanför styrelsen) som t ex medlemmar, köpare, mäklare och banker kan komma att göra en bedömning av bostadsrättsföreningen baserad på ganska gammal information? Det kanske även tydligt ska framgå vem som har upprättat bostadsrättsföreningens årsredovisning och vilken läsargrupp man ser som sin kund?


Konsumentverket och branschorganisationen Motormännens riksförbund MRF har från och med den 1 november 2018 infört ett krav på varudeklaration på begagnade bilar.


Bör man kanske även införa ett krav på varudeklaration av bostadsrättsföreningar? Denna varudeklaration bör då utgå från de faktorer som är viktiga för en konsument/köpande styrelse att få vetskap om inför ett köp av bostadsrätt i en nyproducerad bostadsrättsförening. Här är ett exempel på ett första utkast till en modell för hur en varudeklaration av bostadsrättsföreningar vid nyproduktion skulle kunna se ut.


Se ett exempel på en varudeklaration för bostadsrättsföreningar vid nyproduktion

När det gäller befintliga bostadsrättsföreningar, så bör modellen för varudeklaration istället ha en viss justering av utformningen, där man mer fokuserar på själva förvaltningen, utifrån ett kvalitets och värdeskapande perspektiv med medlemmarnas ekonomiska intresse i fokus.


AAbrf.se är ett exempel på en varudeklaration av en bostadsrättsförening.


Nyhetsbrev 2: 2018 Kvalitetssystem för bostadsrättsföreningar

AABRF KAN ENKELT ANPASSAS TILL ETT BRA KVALITETSSYSTEM ÄVEN FÖR HYRESFASTIGHETER?

Analystjänsten AAbrf.se även bra för hyresfastigheter och fastighetsbolag


Fastitias nya tjänst AAbrf.se som hjälper bostadsrättsföreningar med att kunna kvalitetssäkra sig själva samt med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling kan till stora delar även användas för att kvalitetssäkra hyresfastigheter och fastighetsbolag.

Nyhetsbrev 1: 2018 Kvalitetsanalys i bostadsrättsföreningar

AABRF DET FÖRSTA ENKLA KVALITETSSYSTEMET FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?

Fastitia lanserar tjänsten AAbrf.se för kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Där bostadsrättsföreningens styrelse nu, utan att blanda in olika externa aktörer, själva enkelt kan kvalitetsgranska sin verksamhet och få hjälp att bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening. Att en bostadsrättsförening upplevs som affärsmässig och kostnadseffektiv, är särskilt viktigt nu, då bostadsrättsköparen får en allt starkare förhandlingsposition på bostadsrättsmarknaden.


AAbrf.se är en helt ny tjänst som hjälper bostadsrättsföreningens styrelse med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling för att kunna få rätt kvalitet, rätt ekonomi och rätt information inom hela verksamheten och bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening för både medlemmar, bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare och banker samt övriga aktörer inom bostadsrättsföreningens intressentmodell.

Nyhetsbrev 1: 2017 Fastitias kommentar till 2017:31

SE FASTITIAS KOMMENTARER OCH FÖRSLAG TILL BOSTADSUTREDNINGEN 2017:31 HÄR

Här presenteras mina synpunkter och kommentarer och flera  förslag till konsumentförbättringar inom bostadsrätten till bostadsrättsutredningen SOU: 2017:31

Se hela bostadsrättsutredningen SOU 2017:31 här i knappen nedan

Nyhetsbrev 2: 2014 Bästa avskrivningsmodellen för bostadsrätt

KBRF ÄR ETT FÖRSLAG TILL EN HELY NY ÅRSREDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?

Här ges ett förslag till en ny skräddarsydd avskrivningsmodell för bostadsrättsföreningar. Från och med 2014 ska bostadsrättsföreningar tillämpa nya avskrivningsregler, enligt K regelverket. Föreningen kan välja på K 2 eller K3, båda modellerna har sina för respektive nackdelar.


Här presenteras en modell som heter KBrf och som bygger på mix av de båda modellerna, där fördelarna har lyfts in och nackdelarna tagits bort. Här redovisas även ett utkast (se bilaga 5.1-5.2) till en helt ny modell för resultat och balansräkning i bostadsrättsföreningar, i syfte att öka konsumentorienteringen inom detta område.

Nyhetsbrev 1: 2014 Dags att starta ett statligt bostadsbolag

ETT FÖRSLAG TILL ÖKAT BOSTADSBYGGANDE?

Här ges ett förslag till hur bostadsbyggandet kan ökas i landet. Då bristen på bostäder i framförallt de större städerna bara fortsätter att öka, så får man tänka lite utanför boxen. Förslaget bygger lite på idén av att staten vid fastighetsskrisen på 90-talet startade ett bolag för att hantera krisfastigheter och när marknaden stabiliserats, sälja tillbaka dessa fastigheter till marknaden.


Förslaget innebär kort att staten startar ett fastighetsbolag som köper upp outnyttjade byggrätter och bygger bostäder, för att efter en viss tid, sälja ut fastigheterna till marknaden motsvarande produktionskostnaden.

Nyhetsbrev 6: 2013 Bostadsanalysen för banker & mäklare

ANALYSTJÄNSTEN BOANALYS BORDE ANVÄNDAS AV BANKER OCH FASTIGHETSMÄKLARE?

Vi har nu tagit fram ett förslag till en helt ny konsumenttjänst som vänder sig till fastighetsmäklare och bolånehandläggare på banker. Dessa aktörer borde nu börja erbjuda konsumenten hjälp med denna granskning av bostadsrättsföreningens ekonomiska status, då den enligt en dom i Svea Hovrätt ingår i undersökningsplikten (se länk under nyhetsbrev 5: 2013 nedan).


Ett krav på att utföra denna riskanalys bör sedan lyftas in i mäklarlagens informationsskyldighet samt i god fastighetsmäklarsed och i bankernas process vid rådgivning och kreditgivning till konsumenter i samband med köp av bostadsrätter?


För att utföra denna granskning så skulle man till exempel kunna upprätta en ”besiktningsklausul” liknandes den som gäller vid köp av småhus. Bostadsrättsköparen får då ca 14 dagar på sig efter kontraktskrivningen med att göra denna riskanalys av bostadsrättsföreningen.


Köparen har sen en möjlighet att kliva av ett köp om det skulle finnas grund för att årsavgiften kan komma att höjas kraftigt inom kort. Alternativt att man omförhandlar priset på bostadsrätten efter att ha fått kännedom om denna nya information?

Nyhetsbrev 5: 2013 Riskanalysen av bostadsrättsföreningar

DAGS ATT STRESSTESTA BRF DEL 1

Hur ser egentligen konsumentskyddet ut idag när ett FEL uppkommer efter ett köp av bostadsrätt? Här tittar vi särskilt på de fel som kan härledas till olika risker och kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens verksamhet. Brister i föreningens planering, styrning, information och kommunikation samt utvärdering av den egna verksamheten skapar en grund för en oförutsägbar ekonomisk utveckling.


Att sakna kännedom om hur bostadsrättsföreningens verksamhet ser ut kan leda till en kraftigt försämrad privatekonomi för en konsument efter ett köp. För att minimera risken att drabbas av detta fel, måste konsumenten kunna göra en riskanalys av bostadsrättsföreningen, innan ett köp får en bindande effekt. Här tittar vi på hur man ska göra denna riskanalys, utifrån dagens krav på köparens under-sökningsplikt.


Se vår sammanfattning av rättsfallet från Svea hovrätt genom att klicka på länken här:


Nyhetsbrev 4: 2013 Avskrivning i bostadsrättsföreningar är fel

DAGS ATT TA BORT AVSKRIVNINGEN I BRF

an kan konstatera att dagens modell för avskrivning av föreningens byggnad inte leder till att ge läsaren av årsredovisningens resultaträkning en rättvisande bild av föreningens ekonomi.


Vi har därför tagit fram ett förslag som kopplar avskrivningen till verkliga pengar/ utbetalningar.


Den här avskrivningsmodellen gör att läsaren får en mer rättvisande bild av föreningens ekonomi samt att den även skapar ett bra nyckeltal för t ex köpare när det gäller att bedöma risken för framtida höjningar av årsavgiften.

Nyhetsbrev 3: 2013 Ofta stora fel i brf årsredovisning

FLERA KVALITETSBRISTER I ÅRSREDOVISNINGAR

Dagens redovisningsmodell och årsredovisning i bostadsrätts-föreningar leder till att ett antal olika kvalitetsbrister uppkommer. Det gäller särskilt när det gäller att ge läsaren (som vanligtvis är en konsument) en lättöverskådlig och rättvisande bild av föreningens ekonomi och framtida utveckling.


Det bör dörför tas fram en helt ny och skräddarsydd modell för redovisning och årsredovisning i bostadsrättsföreningar. Vi har här lyft fram viktiga 16 faktorer för medlemmar och köpare som idag innehåller fel eller helt saknas.


Nyhetsbrev 2: 2013 Ombildningskonsulters ersättningsmodell

NY BETALNINGSMODELL VID OMBILDNINGAR

Man kan konstatera att dagens betalningsmodell vid en ombildning till bostadsrätt har påtagliga kvalitetsbrister. Denna betalningsmodell bygger på att ombildningskonsulten endast får betalt först när hyresgästerna har köpt fastigheten.


Detta kan som bekant leda till en situation där konsulten lockas till att ”försköna” kalkylerna för att få igenom affären och erhålla betalning för sitt arbete.


Man bör därför överväga att ändra denna betalningsmodell, till att konsulten får betalt löpande under hela ombildningen i olika steg. Vi har nu tagit fram ett förslag till en ny betalnings-modell, där det ekonomiska betalningsansvaret, måste bli mer påtagligt för säljare och köpare.

  

Nyhetsbrev 1: 2013 Förslag till en auktoriserad styrelse i brf

STYRELSERÅDGIVARE I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Många bostadsrättsföreningar förvaltar i dag ett bostadsbestånd värt över 100 miljoner kronor. Detta sker utan att man har relevant kompetens som krävs när det gäller affärsmässigt agerande utifrån en helhetssyn inom fastighetsförvaltning, marknad och kundorientering.


Effekten av denna kompetensbrist kan leda till att nödvändiga åtgärder inte blir av eller att man utför åtgärder på ett ogenomtänkt och kostsamt sätt. Det kan därför vara läge att införa en helt ny tjänst för att hjälpa styrelser i bostadsrättsföreningar med att ”tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse”.


Vi har här lyft fram viktiga 10 punkter som vi anser bör uppfyllas för att en styrelse på ett bra sätt ska kunna tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse.