SE NÅGRA AV VÅRA EGNA FÖRSLAG OCH NYHETER

FÖR EN BÄTTRE BOSTADSMARKNAD HÄR

NYHETSBREV

VILL DU FÅ VÅRT NYHETSBREV (ej klar)


Skriv då in din e-postadress nedan och klicka på Prenumerera.

 
 

Nyhetsbrev 2: 2022

ETT FÖRSLAG TILL NYA REGLER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING AV HYRESRÄTTER?

För att komma tillrätta med oskäliga andrahandshyror i bostadslägenheter med hyresrätt, så kan man införa detta?


 • En bostadslägenhet med hyresrätt får endast hyras ut i andra hand i ca 12 månader per fem år
 • Om man inte avser att varaktigt bo i en hyresrätt ska den återlämnas till fastighetsägaren för en ny uthyrning
 • Andrahandsuthyrningen hanteras av fastighetsägaren
 • Fastighetsägaren får ta ut en administrationsavgift för detta motsvarande t ex vad som gäller för styrelser  bostadsrättsföreningar, ca 10 av ett prisbasbelopp
 • Denna avgift får läggas till på andrahandshyran
 • Andra avgifter får förstahandshyresgästen stå för

Nyhetsbrev 1: 2022

NYA AFFÄRSKONCEPTET MELLANMAN

Tjänsten mellanman.se vänder sig i första hand till konsumenter.


Indirekt vänder den sig även till andra aktörer som fastighetsmäklare, förvaltare, banker och utbildare inom området.


I tjänstekonceptet Mellanman även dessa värdeskapande och innovativa tjänster att ingå

Nyhetsbrev 2: 2021

NYA AFFÄRSKONCEPTET COMERSUM

Se nya affärskonceptet Comersum.se för kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. Fastitia avser att under året flytta över samtliga konsulttjänster på Fastitia för bostadsrättsföreningar till Comersum.se


Tanken är att Fastitia framöver enbart ska fokusera på tjänsteutveckling för en bättre bostads & fastighetsmarknad för alla involverade parter.

Nyhetsbrev 1: 2021

UPPDATERING AV ANALYSTJÄNSTEN BOANALYS.SE

Ett förslag till uppdatering av nuvarande Boanalys.se till en betaltjänst. Här presenteras ett första utkast till uppdatering av analystjänsten Boanalys.se


Se mer här på boanalys.online


Passa nu på att prova och använda den nu gratis, innan analystjänsten boanalys blir en betaltjänst.

Nyhetsbrev 1: 2020

VARFÖR INTE SKAPA ETT INCITAMENTSBASERAT RÄNTEAVDRAG PÅ BOLÅN?

Ett nytt förslag för räntebidrag på bolån: Incitamentsbaserat ränteavdrag?


Här kommer ett förslag om ett möjligt incitamentsbaserat ränteavdrag på bolån. Där ränteavdraget kopplas till hur mycket som bolånetagaren har amorterat under året på sitt bolån. Där bankerna i samband med deklarationen skickar in ett kontrollbesked till skatteverket med dessa uppgifter.


Man tar helt enkelt bort det schablonbaserade ränteavdraget och inför detta.

 • Den som under året har amorterat 3,0 % på sitt bolån eller mer får göra ett ränteavdrag med max 30 %.
 • Den som under året har amorterat mellan 2,0 – 2,9 % får göra ett ränteavdrag med 20 % eller upp till 29 %
 • Den som under året har amorterat mellan 1,0 – 1,9 % får göra ett ränteavdrag med 10 % eller upp till 19 %
 • Den som under året har amorterat mellan 0,1 – 0,9 % får göra ett ränteavdrag med 1 % eller upp till 9 %
 • Den som under året inte har amorterat mindre än 0,1 %, får heller inte göra något ränteavdrag.


Sen bör man sannolikt ha en viss anpassning för t ex förstagångsköpare, studenter, pensionärer och sjukskrivna.

Se mer om skatter och andra förslag till kvalitetsförbättringar inom boendet i tidigare nyhetsbrev här nedan.

NYHETSBREV 1: 2019

Nyhetsbrev 1: 2019

SKATTEFRÅGAN OM REAVINSTSKATTEN DEL 2

Se mer om hur man bör hantera den nu aktuella frågan om skatter i mitt nyhetsbrev 4:2018 nedan. Man skulle prova att återaktivera försäljningsskatten till hur det var förut dvs hur länge innehavet har varit.


Har man haft en bostad i mer än 5 år sker ingen skatteeffekt på en eventuell vinst

 • 4-5 år 25 % av vinsten tas upp till beskattning
 • 3-4 år 50 % av vinsten tas upp till beskattning
 • 2-3 år 75 % av vinsten tas upp till beskattning
 • 0-2 år 100 % av vinsten tas upp till beskattning

NYHETSBREV 6: 2018

Nyhetsbrev 6: 2018

VI HJÄLPER DIG VID NYPRODUKTION

AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Är du en bostadsutvecklare eller en byggherre men av olika skäl nu råkar sitta med osålda bostadsrättslägenheter?


Kontakta då oss så hjälper vi er att skapa en tydligare och bättre bild av den aktuella bostadsrättsföreningen för dina köpare och din bank och mäklare. Vi kan tillsammans titta på hur man kan förbättra olika faktorer inom själva bostadsrättsföreningen och genom olika åtgärder skapa en ökad attraktivitetsfaktor för de köpare / konsumenter som ska bo i och hantera den kommande förvaltningen av bostadsrättsföreningen samt se till att den blir så enkel, professionell, affärsmässig och värdeskapande för dem som möjligt.


Det känns som att man idag har fokuserat mest på att bygga attraktiva bostadsrätter men inte tänkt på att skapa attraktiva bostadsrättsföreningar? Det är ju ändå bostadsrättsföreningen som ska drivas av köparna av bostadsrätterna efter en inflyttning. Jag tror att man ska försöka att vända på erbjudandet genom att fokusera på att sälja in själva bostadsrättsföreningen. Gå gärna in på tjänsten AAbrf.se och se där hur man skapar och får en riktigt välskött och attraktiv bostadsrättsförening.

Nyhetsbrev 5: 2018

VARFÖR INTE SKAPA EN RIKTIGT ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Gå in på AAbrf.se och skapa en riktigt välskött och attraktiv bostadsrättsförening. Håller nu på med att upprätta en artikelserie i ca fem delar för vad som kännetecknar en attraktiv och välskött bostadsrättsförening, med goda ekonomiska förutsättningar framöver.


Denna artikelserie kommer att publiceras på vår förvaltningstjänst AAbrf.se och där under Våra Nyheter med den första delen ute nu.


Artikelserien vänder sig i första hand till bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmar, men den är säkert intressant läsning även för t ex bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare, bostadsrättsförvaltare, teknikkonsulter och banker.


Se även om tjänsten extern styrelseledamot / styrelserådgivare till bostadsrättsföreningar här I nyhetsbreven nedan


Innehållsbeskrivning:

 1. Inledning: En välskött och attraktiv bostadsrättsförening?
 2. Bostadsrättsföreningens fastighet & miljö
 3. Bostadsrättsföreningens förvaltning & ekonomi
 4. Bostadsrättsföreningens kommunikation & organisation
 5. Vad är då en riktigt attraktiv bostadsrättsförening?
 6. Slutsatser och tips

Nyhetsbrev 4: 2018

SKATTEN PÅ BOSTÄDER DEL 1

Ett förslag till en ny modell för räntebidrag vid bolån

Då diskussionen om räntebidragens andel i problemen på bostadsmarknaden, ständigt fortgår, så har jag nu tagit fram ett första utkast till en justering av räntebidraget vid bolån, utan att det ska behöva drabba vanligt folk i någon större omfattning.


Det överskott som detta förslag skulle kunna ge staten skulle därför kunna användas till olika reformer för att skapa en bostadsmarknad i balans samt ge hjälp till personer som vill in på den s k ägandemarknaden och även kunna ge stöd för forskning och tjänsteutveckling samt produktutveckling inom området.


Inom denna besparing för staten och samhället kanske det även skulle kunna gå att starta ett ”statligt” bostadsbolag som bygger där marknadens aktörer inte vill, men där behovet finns. Man förvaltar sedan dessa fastigheter tills dess att marknadsvärdet överstiger den aktuella produktionskostnaden, då ska man sälja dessa fastigheter.


Se mitt förslag till ny modell för räntebidrag vid bolån här

Skrev ett förslag till Finansdepartementetom hur man borde förändra modellen för uttag av fastighetskatt som publicerades i tidningen Egnahemsägaren 2003. Det är väl ganska snarlikt den modell som senare infördes dock missade man här att justera för de olika geografiska marknadsfaktorer som jag ville få med.


Se mitt förslag till ny fastighetsbeskattning för småhus här

Nyhetsbrev 3: 2018

VARFÖR INTE EN VARUDEKLARATION AV  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?

Ett krav på varudeklaration på begagnade bilar har nu införts. Bör det kanske även införas ett krav på varudeklaration för bostadsrättsföreningar? Bör det kanske också införas ett Bäst före datum på bostadsrättsföreningens årsredovisning, då en årsredovisnings information kan vara upp till ca 1,5 år gammal, vilket leder till att externa aktörer (utanför styrelsen) som t ex medlemmar, köpare, mäklare och banker kan komma att göra en bedömning av bostadsrättsföreningen baserad på ganska gammal information? Det kanske även tydligt ska framgå vem som har upprättat bostadsrättsföreningens årsredovisning och vilken läsargrupp man ser som sin kund?


Konsumentverket och branschorganisationen Motormännens riksförbund MRF har från och med den 1 november 2018 infört ett krav på varudeklaration på begagnade bilar.


Bör man kanske även införa ett krav på varudeklaration av bostadsrättsföreningar? Denna varudeklaration bör då utgå från de faktorer som är viktiga för en konsument/köpande styrelse att få vetskap om inför ett köp av bostadsrätt i en nyproducerad bostadsrättsförening. Här är ett exempel på ett första utkast till en modell för hur en varudeklaration av bostadsrättsföreningar vid nyproduktion skulle kunna se ut.


Se ett exempel på en varudeklaration för bostadsrättsföreningar vid nyproduktion

När det gäller befintliga bostadsrättsföreningar, så bör modellen för varudeklaration istället ha en viss justering av utformningen, där man mer fokuserar på själva förvaltningen, utifrån ett kvalitets och värdeskapande perspektiv med medlemmarnas ekonomiska intresse i fokus.


AAbrf.se är ett exempel på en varudeklaration av en bostadsrättsförening.


Nyhetsbrev 2: 2018

AABRF KAN ENKELT ANPASSAS TILL ETT BRA KVALITETSSYSTEM ÄVEN FÖR HYRESFASTIGHETER?

Analystjänsten AAbrf.se även bra för hyresfastigheter och fastighetsbolag


Fastitias nya tjänst AAbrf.se som hjälper bostadsrättsföreningar med att kunna kvalitetssäkra sig själva samt med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling kan till stora delar även användas för att kvalitetssäkra hyresfastigheter och fastighetsbolag.

Nyhetsbrev 1: 2018

AABRF DET FÖRSTA ENKLA KVALITETSSYSTEMET FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?

Fastitia lanserar tjänsten AAbrf.se för kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Där bostadsrättsföreningens styrelse nu, utan att blanda in olika externa aktörer, själva enkelt kan kvalitetsgranska sin verksamhet och få hjälp att bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening. Att en bostadsrättsförening upplevs som affärsmässig och kostnadseffektiv, är särskilt viktigt nu, då bostadsrättsköparen får en allt starkare förhandlingsposition på bostadsrättsmarknaden.


AAbrf.se är en helt ny tjänst som hjälper bostadsrättsföreningens styrelse med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling för att kunna få rätt kvalitet, rätt ekonomi och rätt information inom hela verksamheten och bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening för både medlemmar, bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare och banker samt övriga aktörer inom bostadsrättsföreningens intressentmodell.

Nyhetsbrev 1: 2017

SE FASTITIAS KOMMENTARER OCH FÖRSLAG TILL BOSTADSUTREDNINGEN 2017:31 HÄR

Här presenteras mina synpunkter och kommentarer och flera  förslag till konsumentförbättringar inom bostadsrätten till bostadsrättsutredningen SOU: 2017:31

Se hela bostadsrättsutredningen SOU 2017:31 här i knappen nedan

Nyhetsbrev 2: 2014

KBRF ÄR ETT FÖRSLAG TILL EN HELY NY ÅRSREDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?

Här ges ett förslag till en ny skräddarsydd avskrivningsmodell för bostadsrättsföreningar. Från och med 2014 ska bostadsrättsföreningar tillämpa nya avskrivningsregler, enligt K regelverket. Föreningen kan välja på K 2 eller K3, båda modellerna har sina för respektive nackdelar.


Här presenteras en modell som heter KBrf och som bygger på mix av de båda modellerna, där fördelarna har lyfts in och nackdelarna tagits bort. Här redovisas även ett utkast (se bilaga 5.1-5.2) till en helt ny modell för resultat och balansräkning i bostadsrättsföreningar, i syfte att öka konsumentorienteringen inom detta område.

Nyhetsbrev 1: 2014

ETT FÖRSLAG TILL ÖKAT BOSTADSBYGGANDE?

Här ges ett förslag till hur bostadsbyggandet kan ökas i landet. Då bristen på bostäder i framförallt de större städerna bara fortsätter att öka, så får man tänka lite utanför boxen. Förslaget bygger lite på idén av att staten vid fastighetsskrisen på 90-talet startade ett bolag för att hantera krisfastigheter och när marknaden stabiliserats, sälja tillbaka dessa fastigheter till marknaden.


Förslaget innebär kort att staten startar ett fastighetsbolag som köper upp outnyttjade byggrätter och bygger bostäder, för att efter en viss tid, sälja ut fastigheterna till marknaden motsvarande produktionskostnaden.

Nyhetsbrev 6: 2013

ANALYSTJÄNSTEN BOANALYS BORDE ANVÄNDAS AV BANKER OCH FASTIGHETSMÄKLARE?

Vi har nu tagit fram ett förslag till en helt ny konsumenttjänst som vänder sig till fastighetsmäklare och bolånehandläggare på banker. Dessa aktörer borde nu börja erbjuda konsumenten hjälp med denna granskning av bostadsrättsföreningens ekonomiska status, då den enligt en dom i Svea Hovrätt ingår i undersökningsplikten (se länk under nyhetsbrev 5: 2013 nedan).


Ett krav på att utföra denna riskanalys bör sedan lyftas in i mäklarlagens informationsskyldighet samt i god fastighetsmäklarsed och i bankernas process vid rådgivning och kreditgivning till konsumenter i samband med köp av bostadsrätter?


För att utföra denna granskning så skulle man till exempel kunna upprätta en ”besiktningsklausul” liknandes den som gäller vid köp av småhus. Bostadsrättsköparen får då ca 14 dagar på sig efter kontraktskrivningen med att göra denna riskanalys av bostadsrättsföreningen.


Köparen har sen en möjlighet att kliva av ett köp om det skulle finnas grund för att årsavgiften kan komma att höjas kraftigt inom kort. Alternativt att man omförhandlar priset på bostadsrätten efter att ha fått kännedom om denna nya information?

Nyhetsbrev 5: 2013

DAGS ATT STRESSTESTA BRF DEL 1

Hur ser egentligen konsumentskyddet ut idag när ett FEL uppkommer efter ett köp av bostadsrätt? Här tittar vi särskilt på de fel som kan härledas till olika risker och kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens verksamhet. Brister i föreningens planering, styrning, information och kommunikation samt utvärdering av den egna verksamheten skapar en grund för en oförutsägbar ekonomisk utveckling.


Att sakna kännedom om hur bostadsrättsföreningens verksamhet ser ut kan leda till en kraftigt försämrad privatekonomi för en konsument efter ett köp. För att minimera risken att drabbas av detta fel, måste konsumenten kunna göra en riskanalys av bostadsrättsföreningen, innan ett köp får en bindande effekt. Här tittar vi på hur man ska göra denna riskanalys, utifrån dagens krav på köparens under-sökningsplikt.


Se vår sammanfattning av rättsfallet från Svea hovrätt genom att klicka på länken här:


Nyhetsbrev 4: 2013

DAGS ATT TA BORT AVSKRIVNINGEN I BRF

an kan konstatera att dagens modell för avskrivning av föreningens byggnad inte leder till att ge läsaren av årsredovisningens resultaträkning en rättvisande bild av föreningens ekonomi.


Vi har därför tagit fram ett förslag som kopplar avskrivningen till verkliga pengar/ utbetalningar.


Den här avskrivningsmodellen gör att läsaren får en mer rättvisande bild av föreningens ekonomi samt att den även skapar ett bra nyckeltal för t ex köpare när det gäller att bedöma risken för framtida höjningar av årsavgiften.

Nyhetsbrev 3: 2013

FLERA KVALITETSBRISTER I ÅRSREDOVISNINGAR

Dagens redovisningsmodell och årsredovisning i bostadsrätts-föreningar leder till att ett antal olika kvalitetsbrister uppkommer. Det gäller särskilt när det gäller att ge läsaren (som vanligtvis är en konsument) en lättöverskådlig och rättvisande bild av föreningens ekonomi och framtida utveckling.


Det bör dörför tas fram en helt ny och skräddarsydd modell för redovisning och årsredovisning i bostadsrättsföreningar. Vi har här lyft fram viktiga 16 faktorer för medlemmar och köpare som idag innehåller fel eller helt saknas.


Nyhetsbrev 2: 2013

NY BETALNINGSMODELL VID OMBILDNINGAR

Man kan konstatera att dagens betalningsmodell vid ombildning till bostadsrätt har påtagliga kvalitetsbrister. Denna betalningsmodell bygger på att konsulten får betalt först när hyresgästerna har köpt fastigheten.


Detta kan som bekant leda till en situation där konsulten lockas till att ”försköna” kalkylerna för att få igenom affären och erhålla betalning för sitt arbete.


Man bör därför överväga att ändra denna betalningsmodell, till att konsulten får betalt löpande under hela ombildningen i olika steg. Vi har nu tagit fram ett förslag till en ny betalnings-modell, där det ekonomiska betalningsansvaret, måste bli mer påtagligt för säljare och köpare.

  

Nyhetsbrev 1: 2013

STYRELSERÅDGIVARE I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Många bostadsrättsföreningar förvaltar i dag ett bostadsbestånd värt över 100 miljoner kronor. Detta sker utan att man har relevant kompetens som krävs när det gäller affärsmässigt agerande utifrån en helhetssyn inom fastighetsförvaltning, marknad och kundorientering.


Effekten av denna kompetensbrist kan leda till att nödvändiga åtgärder inte blir av eller att man utför åtgärder på ett ogenomtänkt och kostsamt sätt. Det kan därför vara läge att införa en helt ny tjänst för att hjälpa styrelser i bostadsrättsföreningar med att ”tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse”.


Vi har här lyft fram viktiga 10 punkter som vi anser bör uppfyllas för att en styrelse på ett bra sätt ska kunna tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse.