SE VÅRA OLIKA TJÄNSTEOMRÅDEN HÄR NEDAN


BESKRIV SEN DITT BEHOV IDAG OCH VAD DU VILL BETALA

SÅ ÅTERKOMMER VI TILL DIG INOM 48 TIMMAR MED ETT FÖRSLAG

SE VÅRA VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER HÄR NEDAN

- VI BÖRJAR FÖRST MED VÅRA TJÄNSTER INOM OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT -

OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FÖR FASTIGHETSÄGARE

Västerås - Eskilstuna - Strängnäs - Stockholm - Örebro - Uppsala

OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FÖR HYRESGÄSTER

Västerås - Eskilstuna - Strängnäs - Stockholm - Örebro - Uppsala

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER INOM BOSTADSRÄTT

TJÄNSTER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

När ni vill få en riktigt välskött, hållbar och attraktiv bostadsrättsförening med bästa möjliga ekonomi och tips för ökat värdeskapande. Med stöd av våra enkla webbtjänster. 

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan vid ändringar i bostadsrättsförening
 • Besiktning - Underhållsplan - Årsavgiftsanalys
 • Förstudier för kapitaltillskott och vid fusion med fler Brf
 • Förstudier för omvandling av lokaler till bostadsrätter

AABRF.se är tänkt att bli marknadens första kvalitetssytem för bostadsrättsföreningar och är ett enkelt och tydligt hjälpmedel till styrelsen för att uppnå ökat värdeskapande och minimering av kvalitetsbrister.  Prova nu AAbrf gratis under hela 2023 och ge gärna förslag till förbättringar inför kommande version 2.0

 • BLOCK A: Föreningens fastighet & miljö
 • BLOCK B: Föreningens förvaltning & ekonomi
 • BLOCK C: Föreningens organisation & kommunikation

BOANALYS.se är en gratistjänst för dig som ska köpa en bostadsrätt där du får hjälp från start till mål. Här gör du en riktigt bra riskanalys av bostadsrättsföreningens ekonomiska situation och föreningens årsavgifters sannolika utveckling. 

 • Analysera ditt behov
 • Att tänka på inför en visning
 • Analys av bostadsrättsföreningens ekonomi
 • Viktigt att tänka på inför en kontraktskrivning
 • Viktigt att tänka på inför ett tillträde
 • Viktigt att tänka på inför en renovering m.m.

BOANALYS.online är ett utkast till uppdaterad designversion av BOANALYS.se (se ovan).


Inför en kommande betaltjänst.

HEMSIDOR TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BRFBILDEN.se är en tjänst för mindre bostadsrättsföreningar som vill ha en kostnadseffektiv, enkel och tydlig hemsida med rätt informationom historik, nuläge och framtida utveckling. Ni får här även hjälp med att effektivisera styrelsearbetet och hur man skapar en mer attraktiv bostadsrättsförening.

 • Billig och snygg hemsida som ni själva äger
 • Ni får hjälp med att effektivisera styrelsearbetet
 • Ni får en mer välskött bostadsrättsförening
 • Ni blir en mer attraktiv bostadsrättsförening

ÖVRIGA TJÄNSTEKONCEPT INOM BOENDE & FASTIGHETER

BRABOTEKNIK

Braboteknik.se är en kommande tjänst för kvalitetssäkring av olika underhållsåtgärder som till exempel renovering av badrum m.m. i bostadsrättslägenheter och småhus.

 • Ansökan om åtgärd
 • Aktivera BraBoteknik
 • Upphandla hantverkare/entreprenör
 • Arbetet påbörjas
 • Arbetet klart
 • Utvärdering m.m.

MELLANMAN.se BLIR MINBOSTADSRESA.se

Mellanman.se är en helt ny och unik tjänst som vi håller på att utveckla nu för att du ska göra en riktigt bra bostadsresa under hela din bostadskarriär

 • Vad kännetecknar en riktigt bra bostadsaffär
 • Risker  kopplade till bostadsköpet
 • Hantering av bostaden
 • Förädling av bostaden
 • Hantering av bostaden
 • Här får du flera enkla gör-det-själv tjänster

VÅRT FÖRVALTNINGSKONCEPT

AABRF FÖRVALTNING.se är tänkt att bli marknadens bästa förvalitningstjänst för alla de bostadsrättsföreningar som vill få en riktigt välskött, hållbar och trygg bostadsrättsförening med bästa möjliga ekonomi och med ett proaktivt värdeskapande. 

 • Löpande bokföring och bokslut
 • Hantering av register
 • Marknadens bästa årsredovisning m.m.
 • Enkel och tydlig underhållsplan
 • Årlig årsavgiftsanalys för ökad kostnadseffektivitet
 • Analyser för värdeskapande i er bostadsrättsförening

TJÄNSTEKONCEPT FÖR KOMMERSIELLA FASTIGHETER

COMERSUM

Comersum.se är vårt förslag till ett genomtänkt affärskoncept för transaktionsrådgivning, riskminimering och värdeskapande när det gäller kommersiella fastigheter och premiumbostäder.

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Transaktionsrådgivning vid kommersiella fastigheter
 • Konvertering av lokaler till bostäder
 • Uthyrning av lokaler och premiumbostäder
 • Flera enkla gör-det-själv tjänster

FASTIGHETSBANKEN

Fastighetsbanken.net är ett förslag till en ny bank där man proaktivt agerar och hjälper ägare av kommersiella fastigheter att bli bättre på att skapa värde i sina fastigheter, utifrån ett tjänstefieringsperspektiv.

 • Nulägesanalys
 • Problem & Lösning
 • Agerande
 • Resultat
 • Utvärdering

TJÄNSTEKONCEPT FÖR FÖRETAG & ORGANISATIONER

ORGANALYS

Organalys.se är en tjänst för tjänsteutveckling i företag som man alltid bör använda sig av innan man påbörjar ett nytt utvecklingsprojekt, med ett tydligt tjänstefieringsperspektiv.

 • Nulägesanalys
 • Problem & Lösning
 • Tjänstedesign
 • Lansering
 • Resultat
 • Utvärdering

TJÄNSTEKONCEPT INOM TAVLOR & MUSIK

BIZNIZART

Här kan du köpa unika och moderna tavlor för ditt företag eller din bostad. Dessa tavelmotiv passar även utmärkt för inredning av hem vid försäljning av bostäder.

 • Moderna tavlor för ditt företag
 • Tavelmotiv med tänkvärda texter för ditt företag
 • Moderna tavlor för ditt hem och din bostad
 • För fastighetsmäklare
 • För heminredare
 • För bostadsutvecklare

THENEXTMUSICPRODUCER

Är ett förslag till en helt ny internationell musiktävling. Till minnet av Avicii och andra duktiga musikproducenter.

 • Ett genomtänkt och bra tävlingskoncept för TV
 • Se vår egen musik på Soundofestate nedan

SOUNDOFESTATE

Soundofestate.com är min egen musik som jag gör ibland och om du tycker om detta hör gärna av dig för mer information

 • Dance
 • EDM
 • Club