SE VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN HÄR NEDAN

BESKRIV DITT BEHOV OCH VAD DU VILL BETALA

SÅ ÅTERKOMMER VI TILL DIG INOM 48 TIMMAR MED ETT FÖRSLAG

SE MER OM ALLA VÅRA UNIKA TJÄNSTER HÄR NEDAN

- VI BÖRJAR MED VÅRA TJÄNSTER INOM BOSTADSRÄTT OCH OMBILDNING -

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

När ni vill få en riktigt välskött, hållbar och attraktiv bostadsrättsförening med bästa möjliga ekonomi och tips för ökat värdeskapande. Med stöd av våra enkla webbtjänster. 

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Ny ekonomisk plan vid ändringar i bostadsrättsförening
 • Besiktning - Underhållsplan - Årsavgiftsanalys
 • Förstudier för kapitaltillskott och vid fusion med fler Brf
 • Förstudier för olika värdeskapande åtgärder i Brf

OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FÖR FASTIGHETSÄGARE

Västerås - Eskilstuna - Strängnäs - Enköping - Örebro - Uppsala

OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FÖR HYRESGÄSTER

Västerås - Eskilstuna - Strängnäs - Enköping - Örebro - Uppsala

AABRF.se är tänkt att bli marknadens första kvalitetssytem för bostadsrättsföreningar och är ett enkelt och tydligt hjälpmedel till styrelsen för att uppnå ökat värdeskapande och minimering av kvalitetsbrister.  Prova nu AAbrf gratis under hela 2023 och ge gärna förslag till förbättringar inför kommande version 2.0

 • BLOCK A: Föreningens fastighet & miljö
 • BLOCK B: Föreningens förvaltning & ekonomi
 • BLOCK C: Föreningens organisation & kommunikation

AABRF FÖRVALTNING.se är tänkt att bli marknadens bästa förvalitningstjänst för alla de bostadsrättsföreningar som vill få en riktigt välskött, hållbar och trygg bostadsrättsförening med bästa möjliga ekonomi och med ett proaktivt värdeskapande. 

 • Löpande bokföring och bokslut
 • Hantering av register
 • Marknadens bästa årsredovisning m.m.
 • Enkel och tydlig underhållsplan
 • Årlig årsavgiftsanalys för ökad kostnadseffektivitet
 • Analyser för värdeskapande i er bostadsrättsförening

BOANALYS.se är en gratistjänst för dig som ska köpa en bostadsrätt där du får hjälp från start till mål. Här gör du en riktigt bra riskanalys av bostadsrättsföreningens ekonomiska situation och föreningens årsavgifters sannolika utveckling. 

 • Analysera ditt behov
 • Att tänka på inför en visning
 • Analysen av bostadsrättsföreningens ekonomi
 • Viktigt att tänka på inför en kontraktskrivning
 • Viktigt att tänka på inför ett tillträde
 • Viktigt att tänka på inför en renovering m.m.

BOANALYS.online är ett utkast till uppdaterad designversion av BOANALYS.se (se ovan). Inför en kommande betaltjänst.

 • Analysera ditt behov
 • Att tänka på inför en visning
 • Analysen av bostadsrättsföreningens ekonomi
 • Viktigt att tänka på inför en kontraktskrivning
 • Viktigt att tänka på inför ett tillträde
 • Viktigt att tänka på inför en renovering m.m.

ÖVRIGA TJÄNSTEKONCEPT INOM BOENDE & FASTIGHETER

BRABOTEKNIK

Braboteknik.se är en kommande tjänst för kvalitetssäkring av olika underhållsåtgärder som till exempel renovering av badrum m.m. i bostadsrättslägenheter och småhus.

 • Ansökan om åtgärd
 • Aktivera BraBoteknik
 • Upphandla hantverkare/entreprenör
 • Arbetet påbörjas
 • Arbetet klart
 • Utvärdering m.m.

MELLANMAN

Mellanman.se är en helt ny och unik tjänst som vi håller på att utveckla nu för att du ska göra en riktigt bra bostadsresa under hela din bostadskarriär

 • Vad kännetecknar en riktigt bra bostadsaffär
 • Risker  kopplade till bostadsköpet
 • Hantering av bostaden
 • Förädling av bostaden
 • Risker vid en försäljning
 • Så här enkelt är det att göra allt detta helt själv

Comersum.se och Fastighetsbanken.net

TJÄNSTEKONCEPT FÖR KOMMERSIELLA FASTIGHETER & BANKER

COMERSUM

Comersum.se är vårt förslag till ett genomtänkt affärskoncept för transaktionsrådgivning, riskminimering och värdeskapande när det gäller kommersiella fastigheter och premiumbostäder.

 • Ombildning till bostadsrättsförening
 • Nybildning av bostadsrättsförening
 • Transaktionsrådgivning vid kommersiella fastigheter
 • Konvertering av lokaler till bostäder
 • Uthyrning av lokaler och premiumbostäder
 • Flera enkla gör-det-själv tjänster

FASTIGHETSBANKEN

Fastighetsbanken.net är ett förslag till en ny bank där man proaktivt agerar och hjälper ägare av kommersiella fastigheter att bli bättre på att skapa värde i sina fastigheter, utifrån ett tjänstefieringsperspektiv.

 • Nulägesanalys
 • Problem & Lösning
 • Agerande
 • Resultat
 • Utvärdering

TJÄNSTEKONCEPT FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

ORGANALYS

Organalys.se är en kommande tjänst för tjänsteutveckling i företag som man alltid bör använda sig av innan man påbörjar ett nytt utvecklingsprojekt, med ett tjänstefieringsperspektiv.

 • Nulägesanalys
 • Problem & Lösning
 • Tjänstedesign
 • Lansering
 • Resultat
 • Utvärdering

TJÄNSTEKONCEPT INOM MUSIK

THENEXTMUSICPRODUCER.com är ett förslag till en helt ny internationell musiktävling. Till minnet av Avicii och andra duktiga musikproducenter.

 • Ett genomtänkt och bra tävlingskoncept för TV
 • Se vår egen musik på Soundofestate nedan

SOUNDOFESTATE

Soundofestate.com är min egen musik som jag gör ibland och om du tycker om detta hör gärna av dig för mer information

 • Dance
 • EDM
 • Club